Táto žiadosť sa týka absolventov niektorého z predmetov: Princípy IKS, Počítačové siete 1 alebo 2 (od roku 2006). V prípade Vášho záujmu o vystavenie certifikátu o absolvovaní daného semestra/kurzu NetAcad na našej Cisco Networking Academy (CNA) v Žiline, vyplňte následovnú žiadosť - formulár. Vyplňte prosím všetky polia žiadosti, inak Vaša žiadosť nemusí byť spracovaná.

Spracovanie a vystavenie certifikátu tvrá minimálne týždeň od zaslania žiadosti. Certifikát si možno vyzdvihnúť na sekretariáte Katedry informačných sietí u p. Liskayovej (dvere B 353, tel. číslo: 041 5134 301), každý UTOROK a ŠTVRTOK, v hodinách: od 7.00 do 10.00. Certifikáty sa v dobe 1.7.2020 až 31.8.2020 nevydávajú). Certifikát sa vystavuje za úhradu 10EUR (v hotovosti) každý. Neexistuje možnosť objednať si len certifikát CCNA 4 a tým získať automaticky všetky predchádzajúce.

Poznámka k žiadosti o certifikáty

Pri vypĺňaní je potrebné požiadať o každý certifikát cisco semestra/kurzu zvlášť. Napríklad za predmet PIKS môžete žiadať len certifikát za CCNA1, za Počítačové siete 1 môžete získať certifikáty za CCNA 1 aj za CCNA 2. Za absolvovanie predmetu Počítačové siete 2 certifikáty CCNA 3 a CCNA4. Pri objednaní minimálne dvoch certifikátov získavate aj tričko s logom našej CNA, resp. za CCNA 1 a 2 jedno tričko a za CCNA 2 a 3 druhé tričko. Je vysoko vhodné objednať si certifikát za každý semester a nie len napr. za CCNA 4. Na každom z certifikátov je totiž popísaná oblasť, ktorú držiteľ certifikátu absolvoval a zvláda pri absolvovaní daného kurzu, neobsahuje však informácie o téme predchadzajúcich kurzov.

Powered by BreezingForms
Go to top