Ponuka zľavy na certifikácie (Knowledge is Power... Certifications are Proof)

Firma Cisco ponúka absolventom NetAcad programu možnosť získať výhodne zľavy (až do 70% pre študenta viď tabuľka) na vykonanie CCNA certifikácie. Podmienkou je úspešné vypracovanie FINAL exam-u posledného kurzu (napr. pre track CCNA Routing and Swithing z CCNA4 CCNA3) na aspoň 75% (weighted score) na prvý pokus a inštruktor mu udelil "PASS" v danej triede. 

2020 zlavy

Obr. Úroveň zliav pre rok 2020

Po úspešnom splnení podmienok (vykonaní exam) sa v študentovom účte objaví link na vyžiadanie zľavy v Home - My Profile - Diswcount Vouchers. Je aj zaslaný e-mail. Link ostáva aktívny len podobu troch mesiacov. táto doba bola nastavená z dôvodu nekalých praktík so zľavami. až kým študent nepožiada o Voucher, alebo kým mu nie je deaktivovaný účet po 150 dňoch neaktivity (t.j. Request link pre daný voucher ("Request for ... voucher") nemá stanovený čas expirácie, takže požiadať o voucher možno kedykoľvek, kým študent má prístup do portálu (academy site))..

Link k voucheru sa zobrazí po vyžiadaní automaticky v profile na stránke NetSpace (Student's Profile page), ale nie hneď, cca až po 1 mesiaci + 1-2 dňoch od vyžiadania (overenie, či daný študent nie je fiktívny a naozaj splnil všetky potrebné podmienky).

Finálne študent dostane cca 1 mesiac po dni kedy o voucher vyžiadal tzv. verification message na jeho emailovú adresu, a následne do 2-4 dních by už mal mať na stránke k dispozícií link k voucheru s príznakom "Available", kde budú uvedené informácie ako: CSCO ID a promotional code.

Keď už študent o voucher požiadal a voucher sa mu už zobrazil v Profile page, tento voucher už má expiration date - musí byť použitý do 3 mesiacov.

Poznámka: Ak bol Váš účet deaktivovaný z dôskedku neaktivity, účet môže byť obnovený na požiadanie Vaším inštruktorom alebo hlavným kontaktom. Po obnovení sa Vám obnoví aj link na vyžiadanie zľavy.

 

Pred vyžiadaním zľavy

Skôr ako požiadate o "Voucher" ubezpečte sa že:

 • Váš "Voucher" musí byť použitý v rovnakom regióne ako ste ukončili NetAcad tréning a vo vybranom cert. centre (napr. u nás na KIS FRI UNIZA).
 •  Ak bude vybraté nesprávne certifikačné centrum nie sú garancie na vyžiadanie zmeny, refundácie a pod.
 • "Voucher" musí byť použitý pred jeho exspiráciou.
 • ubezpečte sa, že certifikačné centrum akceptuje zľavu pred vykonaním certifikačnej skúšky.
 • Cisco nemôže vykonať zmeny na zľavy potom, ako žiadosť už raz bola zaslaná.

Vyžiadanie zľavy - postup

Pokiaľ ste splnili požiadavky na udelenie "Voucher-a" a už sa aj objavil link na študentovej domovskej stránke, môžete vyžiadať zľavu vykonaním následovných krokov:

 • Keď sa študent stane oprávneným žiadať Voucher, zobrazí sa mu výzva na "Vyžiadanie poukážky na zľavu (Request Voucher)".
 • Pred kliknutím na tlačidlo Odoslať je študent požiadaný o krátke doplnenie žiadosti.

 • Následne prebehne autentifikácia. Žiadosť o voucher využíva dvojfaktorovú autentifikáciu z dôvodu väčšej ochrany pred manipuláciou.
 • Následne študent musí zadať autentifikačný kód do formulára žiadosti. Tlačidlo žiadosti o zľavu sa neaktivuje, kým nie je tento autentifikačný kód zadaný.

 • Hotovo!

Ďalšie info aj na www.netacad.com  po prihlásení -> Resources (from top menu) -> Cisco Certifications & Vouchersr.

 

Termín vyžiadania zľavy a jej aplikácia

Cisco od roku 2018 mení systém aplikácie žiadosti o zľavu. Študent musí od okamihu ako splní požiadavky na udelenie voucher-a do 3 mesiacov požiadať o jeho pridelenie a následne má ďalšie 3 mesiace na jeho aplikáciu. Číže jeho využitie po 6 mesiacoch sa deaktivuje.

CertVouchersValidity

Obr. Uplatnenie voucher-a

 

Inštrukcie k registrácii na cert skúšku

 Step-by-Step Guide to Registering for a Cert Exam' document, which can be located using these steps:

 • Log into NetSpace at  http://www.netacad.com.
 • Hover your mouse over the 'Program' tab and click on 'Cisco Certifications and Vouchers'.
 • Click on the 'Certification FAQs' folder link.
 • Open the document titled 'Step-by-Step Guide to Registering for a Cert Exam'.
Pin It
Go to top