Ponuka zľavy

Firma Cisco ponúka absolventom NetAcad programu možnosť získať výhodne zľavy (až do 70%) na vykonanie CCNA certifikácie. Podmienkou je úspešné získanie z FINAL exam z CCNA4 Exploration aspoň 75% (weighted score) na prvý pokus a inštruktor mu udelil "PASS" v danej triede. 

Po úspešnom splnení podmienok sa v študentovom účte objaví link na vyžiadanie zľavy. Link ostáva aktívny len podobu troch mesiacov. táto doba bola nastavená z dôvodu nekalých praktík so zľavami. až kým študent nepožiada o Voucher, alebo kým mu nie je deaktivovaný účet po 150 dňoch neaktivity (t.j. Request link pre daný voucher ("Request for ... voucher") nemá stanovený čas expirácie, takže požiadať o voucher možno kedykoľvek, kým študent má prístup do portálu (academy site)). Link s bližším info .

Link k voucheru sa zobrazí po vyžiadaní automaticky v profile na stránke NetSpace (Student's Profile page), ale nie hneď, cca až po 1 mesiaci + 1-2 dňoch od vyžiadania (overenie, či daný študent nie je fiktívny a naozaj splnil všetky potrebné podmienky).

Finálne študent dostane cca 1 mesiac po dni kedy o voucher vyžiadal tzv. verification message na jeho emailovú adresu, a následne do 2-4 dních by už mal mať na stránke k dispozícií link k voucheru s príznakom "Available", kde budú uvedené informácie ako: CSCO ID a promotional code.

Keď už študent o voucher požiadal a voucher sa mu už zobrazil v Profile page, tento voucher už má expiration date - musí byť použitý do 3 mesiacov.

Poznámka: Ak bol Váš účet deaktivovaný z dôskedku neaktivity, účet môže byť obnovený na požiadanie Vaším inštruktorom alebo hlavným kontaktom. Po obnovení sa Vám obnoví aj link na vyžiadanie zľavy.

 

Termín vyžiadania zľavy

Hoci vyžiadanie zľavy môžete požadovať hocikedy, Cisco odporúča aby ste tak vykonali skôr ako uplynie 150 dní od splnenia podmienok na udelenie "Voucher-a". Tým máte takisto garantované, že náplň Certifikačnej skúšky bude obsahovo najbližšie k verzii kurikula a semestra, ktorý ste práve absolvovali, čo zaručuje vyššiu pravdepodobnosť úspešného zloženia certifikačnej skúšky. Ináč sa Vám môže stať, že budete certifikačnú skúšku skladať z novšej verzie a bez adekvátnej prípravy.

Pred vyžiadaním zľavy

Skôr ako požiadate o "Voucher" ubezpečte sa že:

  • Váš "Voucher" musí byť použitý v rovnakom regióne ako ste ukončili NetAcad tréning.
  •  Ak bude vybraté nesprávne certifikačné centrum nie sú garancie na vyžiadanie zmeny, refundácie a pod.
  • "Voucher" musí byť použitý pred jeho expiráciou.
  • ubezpečte sa, že certifikačné centrum akceptuje zľavu pred vykonaím ceretifikačnej skúšky.
  • Cisco nemôže vykonať zmeny na zľavy potom ako žiadosť už raz bola zaslaná.

Vyžiadanie zľavy - postup

Pokiaľ ste splnili požiadavky na udelenie "Voucher" a už sa aj objavil link na študentovej domovskej stránke, môžete vyžiadať zľavu vykonaním následovných krokov, popísaných na 

  After you login to the netspace program -> NetSpace Tutorials -> you will see a link of tutorial of obtaining the voucher.

Inštrukcie k registrácii na cert skúšku

 Step-by-Step Guide to Registering for a Cert Exam' document, which can be located using these steps:

  • Log into NetSpace at  http://www.netacad.com.
  • Hover your mouse over the 'Program' tab and click on 'Cisco Certifications and Vouchers'.
  • Click on the 'Certification FAQs' folder link.
  • Open the document titled 'Step-by-Step Guide to Registering for a Cert Exam'.
Pin It
Go to top