MarekMoravcik

Inštruktor CNA/ITC Žilina

Adresa


 

 ccna med

Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4 

CCNP

 Route, Switch, Tshoot

 

Certifikácia

  • CCNA#: CSCO12878752
  • CCNA Instructor trainer

Zamestnanie

odborný asistent Katedry informačných sietí
 

Vedenie kurzov:

CCNA 1-4 R&S
 

Ocenenia: InstructionalExcellence Advanced-2018InstructionalExcellence Adanced -2018Instructional Excellence Expert: 2019

  • 2019: Instructor Excellence Award  - Expert
  • 2018: Instructor Excellence Award - Advanced
  • 2017: Instructor Excellence Award - Advanced
Pin It
Go to top