Semester

 CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks v6.0 

Obsahová náplň

ccnp tshoot v6

Rozsah štúdia*)   10 dni sústredenia á 8 hod. (80hod.) 

Podmienky Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát. 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Pin It
Go to top