Stredné školy, vysoké školy a univerzity

Školy, ktoré sa zapoja do programu NetAcad a stanú sa lokálnymi vzdelávacími akadémiami (LCNA), získajú možnosti:

 • kvalitne pripraviť študentov na budúce povolanie v oblasti IT a tým zvýšiť ich úspešnosť pri získaní zamestnania
 • zvýšiť záujem študentov o Vašu školu
 • poskytnúť študentom vzdelanie v nových sieťových technológiách a zručnosti priamo použiteľné v praxi
 • získať prístup k pripraveným študijným materiálom, laboratórnym návodom, testom, softvérovým nástrojom a ďalším zdrojom informácií z oblasti počítačových sietí (materiály sú priebežne aktualizované podľa nových trendov vo vývoji sieťových technológií)
 • u študentov zvýšiť stupeň ovládania technickej angličtny
 • naučiť študentov využívať prostriedky elektronického vzdelávania (e-learning) pri štúdiu
 • výhodnejšie získať zariadenia (smerovače a prepínače) firmy Cisco, ktoré budú použité pre vyučovanie

Študenti a záujemcovia o technológie počítačových sietí

Študenti, ktorí sa zapoja do NetAcad programu získajú:

 • väčšiu šancu získať prácu v oblasti IT
 • certifikáty o absolvovaní jednotlivých kurzov
 • nové poznatky a praktické skúsenosti so sieťovými technológiami
 • lepšiu znalosť technickej angličtiny
 • skúsenosti so štúdiom pomocou e-learningového systému
 • zľavu na platený priemyselný certifikát CCNA
Pin It
Go to top