CNA/ITC novinky

Ovorili sme kurz CCNA 3 v 6,0!

Algorhyme

I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree that must be sure to span
So packets can reach every LAN.
First, the root must be selected.
By ID, it is elected.
Least-cost paths from root are traced.
In the tree, these paths are placed.
A mesh is made by folks like me,
Then bridges find a spanning tree.


óRadia Perlman

V uplynulých dňoch sme na fakulte privítali študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej z Trnavy. Veríme, že sa im pripravený workshop Počítačové siete na FRI UNIZA páčil a zároveň im blahoželáme k jeho úspešnému absolvovaniu :) Išlo o pilotný projekt a veríme, že na podobnom workshope privítame stredoškolákov z Trnavy aj budúci rok :)

 ==>  Foto galéria:

2017-WS-SPS...
2017-WS-SPSDTT 2017-WS-SPSDTT
2017-WS-SPS...
2017-WS-SPSDTT 2017-WS-SPSDTT

pearson vueOd 7.6.2017 sa Katedra informačných sietí (FRI UNIZA) v Žiline stáva oficiálnym Pearson Vue certifikačným centrom. V našom certifikačnom centre môžu študenti, firemní zákazníci alebo fyzické osoby urobiť certifikáty od renomovanej spoločnosti Cisco Systems.

Na webe http://www.pearsonvue.com/ (či v testcenter locator-e) nás nájdete pod názvom: FRI UNIZA.

Spoločnosť Pearson Vue patrí medzi najväčších lídrov v oblasti certifikačných stredísk. Každé stredisko, ktoré chce byť certifikované touto spoločnosťou. musí prejsť prísnymi kritériami.

S pozdravom kolektív KIS FRI UNIZA.

v dňoch 13.6.2017 až 15.6.2017 prebehne v priestoroch CNA na KIS FRI UNIZA praktický workshop počítaťových sietí pre študentov SPŠDTT v Trnave zameraný na praktické aspekty tém z rozsahu ccna1 a 2. Kolegom podieľajúcim sa na WS (sl. Uramová, p. Hrabovský a p.Moravčík) ďakujeme!
Kurz ccna2 sa pripravuje a  bude čoskoro otvorený!
Go to top