PartnerLogo 87px 72 RGBKatedra informačných sietí Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity sa stala dňom 26.6.2000 Lokálnou Cisco Sieťovou Akadémiou, a 20.6.2002 Regionálnou Cisco Sieťovou Akadémiou (ID: 52143) na Slovensku v rámci vzdelávacieho programu Cisco Networking Academy Program (NetAcad).

V súčasnej dobe (od júna 2011) funguje v pozícii Inštruktorského tréningového centra (Instructor Training Center - ITC) zameraného na prípravu inštruktorov Netacad programu ako aj v úlohe Cisco sieťovej akadémie (CNA) zameranej na vyučovanie Netacad kurzov.

V súčasnosti akadémia ponúka záujemcom akademické ako aj komerčné certifikované kurzy Netacad programu zamerané na získanie Cisco priemyselných certifikátov ako aj množstvo iných tématických kurzov z oblasti IP sietí.

CNA& ITC Žilina za viac ako 14 ročné obdobie vychovala stovky absolventov NetAcad programu, ktorí v súčasnosti pracujú na rôznych sieťarských pozíciach celosvetových spoločností. Jej študenti a inštruktori získali celu radu ocenení:

Ocenenia a úspechy RCNA Žilina

Rok 2019

 • Náš študent Maroš Pekár získal 2 miesto v rebríčku vysokoškolákov v národnom kole súťaže NAG 2019 kategórie UNI
 • Náš študent Viliam Čilík získal 4 miesto v rebríčku vysokoškolákov v národnom kole súťaže NAG 2019 kategórie UNI
 • Instructor Excellence Award - Advanced 2018 pre Ing. Marek Moravčíka, PhD., Ing., Ivana Dolnáka, PhD. a Ing, Petra Kortiša, PhD..

Rok 2018

 • Instructor Excellence Award - Expert 2017 pre našich inštruktorov Ing. Petre Kortiša a Ing. Pavla Segeča., Instructor Excellence Award - Advanced 2017 pre Ing. Marek Moravčíka.

Rok 2017

 • Náš študent Ján Jurč získal 3 miesto v rebríčku vysokoškolákov v národnom kole súťaže NAG 2017 kategórie UNI
 • Instructor Excellence Award - Expert 2016 pre našich inštruktorov Ing. Peter Palúch, PhD, doc. Ing. Pavel Segeč, PhD., Instructor Excellence Award - Advanced 2016 pre Doc. Ing. Milan Kubina, PhD. a Ing. Gabriel Koman.

Rok 2016

 • Instructor Excellence Award - Expert 2015 pre našich inštruktorov Ing. Peter Palúch, PhD, Ing, Ondrej Škvarek, PhD. a doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

Rok 2015

Rok 2014

 • Náš študent Ján Janovic získal 2 miesto v rebríčku vysokoškolákov v národnom kole súťaže NAG 2014 kategórie UNI.

Rok 2013

 • Peter Palúch - ocenenie za významný prínos Netacad programu. Pri príležitosti jeho 15. výročia zavedenia v Slovenskej republike boli ocenení viacerí pedagógovia, lektori a osobnosti, ktorí významnou mierou prispeli k rozvoju programu na Slovensku. Záštitu nad oceňovaním prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
 • Pavel Segeč bol ocenený titulom Instructor Excellence Advanced.
 • Milan Kubina bol ocenený titulom Instructor Excellence Advanced.
 • Peter Palúch - Cisco Designated VIP 2013 WAN & LAN Switching and Routing. Peter Palúch je opäť po rokoch 2011 a 2012 do tretice ocenený titulom Cisco Designated VIP 2013 WAN & LAN Switching and Routing. Peter je držiteľom tohto titulu nepretržite od 10. novembra 2010, kedy bola kategória ocenení Designated VIP oficiálne zavedená.
 • Náš študent Ján Janovic získal 1. miesto a stal sa absolútnym víťazom v súhrnnom rebríčku i v rebríčku vysokoškolákov v národnom kole súťaže NAG 2013 kategórie UNI.
 • Náš študent Ján Hrnko získal 2. miesto v hodnotení vysokoškolákov v národnom kole súťaže NAG 2013 kategórie UNI.
 • Náš študent Matej Klotton sa umiestnil na 3 mieste v kategórií PT v rebríčku vysokoškolákov
 • Náš študent Michal Kormoš v tom istom rebríčku obsadil štvrté miesto.

Rok 2012

 • Náš kolega Ing. Peter Palúch, PhD. bol ocenený titulom Cisco Designated VIP 2012 WAN & LAN
 • Náš študent Ján Janovic získal 3. miesto v národnom kole súťaže NAG 2012 kategórie UNI spomedzi 25 súťažiacich zo Slovenska.
 • Náš študent Martin Pohančeník získal 4. miesto v národnom kole súťaže NAG 2012 kategórie UNI 
 • Naši študenti Ján Hrnko a Peter Hruška obsadili 4, resp. 5 miesto tej istej suťaže v kategórii PT.

Rok 2011

 • Náš lektor Ing. Peter Palúch, PhD. získal prvé miesto v kategórii CCNP Specialist ako ocenenie práce v programe Netacad s pomedzi inštruktorov regiónu CEE a RCIS - Instructor Recognition 2011
 • Náš lektor Ing. Peter Palúch, PhD. získal titul Best of Nations (Slovakia) ako ocenenie práce v programe Netacad s pomedzi inštruktorov regiónu CEE a RCIS - Instructor Recognition 2011.
 • Náš kolega Ing. Peter Palúch, PhD. bol ocenený titulom Cisco Designated VIP 2011 WAN & LAN.
 • Náš študent Lukáš Kadlec získal celkovo piate miesto v národnom kole súťaže NAG 2011 kategórie UNI.
 • Naši študenti Ján Hrnko a Michal Paulík obsadili 4, resp. 5 miesto suťaže NAG 2011 v kategórii PT.

Rok 2010

 • Náš lektor Ing. Peter Palúch, PhD. získal titul Cisco Designated VIP
 • Náš študent Vincent Vlk (EF) získal 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže NAG 2010 kategórie PT spomedzi súťažiacich z krajín Strednej a Východnej Európy.
 • Náš študent Jakub Hromadík získal 2. miesto v národnom kole súťaže NAG 2010 (predtým Cisco Olymp) kategórie UNI spomedzi 19 súťažiacich zo Slovenska.
 • Náš študent Vincent Vlk (EF) získal 2. miesto v národnom kole súťaže NAG 2010 (predtým Cisco Olymp) kategórie PT spomedzi 26 súťažiacich zo Slovenska.
 • Náš študent Michal Mruškovič získal 5. miesto v národnom kole súťaže NAG 2010 (predtým Cisco Olymp) kategórie UNI spomedzi 19 súťažiacich zo Slovenska.

Rok 2009

 • RCNA inštruktor Ing. Peter Palúch vyhral medzinárondú súťaž inštruktorov-pedagógov iCompetiton CEEE (Centrálna a východná Európa) v Bukurešti, Rumunsko.
 • Náš študent Maroš Hrobák získal 2. miesto v národnom kole súťaže NAG 2009 (predtým Cisco Olymp) kategórie UNI spomedzi 20 súťažiacich zo Slovenska.
 • Náš študent Jakub Hromadík  získal 3. miesto v národnom kole súťaže NAG 2009 (predtým Cisco Olymp) kategórie UNI spomedzi 20 súťažiacich zo Slovenska

Rok 2008

 • Náš študent Andrej Krivulčík získal 3. miesto v súťaži NetAcad Games 2008, ktorá je medzinárodným pokračovaním súťaže Cisco Olymp 2008 v  kategórii UNI
 • RCNA inštruktor Ing. Pavel Segeč, PhD . bol ocenený ako najlepší inštruktor regionálnych sieťových akadémií v školskom roku 2007/2008.
 • Náš študent Andrej Krivulčík získal 1. miesto v národnom kole súťaže Cisco Olymp 2008 kategórie UNI spomedzi 22 súťažiacich zo Slovenska.
 • Náš študent Miroslav Mintál získal 4. miesto v národnom kole tej istej súťaže Cisco Olymp 2008 kategórie UNI.

Rok 2007

 • Náš študent Andrej Krivulčík získal 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Cisco Olymp 2007 kategórie UNI spomedzi 22 súťažiacich zo Slovenska, Nemecka, Ukrajiny a Rumunska.
 • Náš študent Maroš Hrobák získal 2. miesto v medzinárodnom kole tej istej súťaže Cisco Olymp 2007 kategórie UNI.
 • Náš študent Andrej Krivulčík získal 1. miesto v národnom  kole súťaže Cisco Olymp 2007 kategórie UNI spomedzi 22 súťažiacich zo Slovenska.
 • Náš študent Maroš Hrobák získal 2. miesto v národnom kole tej istej súťaže Cisco Olymp 2007 kategórie UNI.

Rok 2006 

 • Najlepšia Regionálna akadémia roka na Slovensku za rok 2006 (The Best RCNA Academy of the Year 2006).
 • RCNA inštruktor Ing. Peter Palúch bol ocenený ako najlepší lektor RCNA akadémií na Slovensku za rok 2005/2006.
 • Náš študent Michal Bruncko získal 1. miesto v národnom kole súťaže Cisco Olymp 2006v kategorii B2 (súťaž jednotlivcov - vysokoškolákov) a
 • Náš študent Michal Kopera získal 2. miesto v národnom kole súťaže Cisco Olymp 2006 v kategorii B2 (súťaž jednotlivcov - vysokoškolákov).

 

Garant vzdelávania

Garantom kvality je vedúci CNA&ITC Doc. Ing. Pavel Segeč, PhD., vedúci Katedry informačných sietí. Garancia je zároveň zabezpečená spĺňaním požiadaviek Cisco na jednotlivé inštitúcie Netacad programu, čo znamená poskytovanie vzdelávania cez školených inštruktorov programu.

Ciele vzdelávania 

Pomocou programu Cisco Networking Academy môžu študenti získať potrebné vedomosti a praktické zručnosti pre zloženie skúšky Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Certifikát je medzinárodne akceptovaný. Vedomosti a zručnosti, ktoré študenti získajú pri štúdiu zvýšia ich predpoklady pre získanie zamestnania na nenasýtenom trhu pracovných miest v informačných technológiách.

Komu je vzdelávanie určené 

Vzdelávanie ponúkané Cisco akadémiou je určené prednostne študentom a zamestnancom VŠ. Zˇaroveň je však určené aj iným záujemcom, ktorí majú záujem prehlbovať svoje vedomosti v odbore.

Obsah a organizácia štúdia 

Program NetAcad je navrhnutý tak, aby absolventi boli schopní navrhovať, realizovať a spravovať počítačové siete, nech by sa už jednalo o siete lokálne, národné alebo aj siete globálnych podnikov. Program využíva regionálne akadémie ako centrá, pričom každá z nich podporuje tzv. lokálne - čiže miestne akadémie. Regionálne akadémie pripravujú inštruktorov, ktorí vykonávajú dohľad nad programami v lokálnych akadémiách, spadajúcich do ich regiónu. Regionálne akadémie poskytujú spoločnosti Cisco Systems informácie o výkone jednotlivých akadémií, kvalite, efektívnosti učebnej osnovy a pokroku študentov. V rámci tzv. NetAcad sa ponúka komplexná škála kurzov, počínajúc základnými a končiac modernými sieťovými technológiami - od natiahnutia kabeláže po zložité koncepty, ako sú pravidlá a stratégie maskovania subsietí. Na povahe kurzov sa odráža ich obsah: študijný materiál je uložený na tzv. komunitnom servri Cisco - http://www.netacad.com/, vyhradenom pre NetAcad.

Požiadavky na študentov 

Od študentov sa vyžaduje základná znalosť anglického jazyka (čitanie odborných textov).

Charakter vzdelávania 

Ťažiskom vzdelávania je riadené samoštúdium s využitím Internetu a ponúkaných on-line kurzov. Študenti študujú samostatne, štúdium je doplnené krátkymi prezentáciami s popisoim problematiky, praktickými cvičeniami v sieťových laboratóriách, spolu s konzultáciami s lektormi. Študent fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií, praktických cvičení a finálnych testov zručnosti. Termíny stanovuje lektor, ktorý vedie triedu. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo inej formy moderných médií.

Formy vzdelávania 

Štúdium Cisco akadémie je organizačne rozdelené do dvoch častí, CCNA a CCNP, každá pozostáva z niekoľkých tzv kurikúl, alebo semestrov. Obsah CCNA programu typicky pokrývajú štyri kurikula. Obsah CCNP sa mení, predtým to boli štyri, teraz sú to tri kurukula
Dĺžka šúdia každého semestra nesmie byť dlhšia ako 6 mesiacov. Optimálna doba trvania jedného semestra je 2 až 3 mesiace. Akadémia má skúsenosti aj so zrýchlenými intenzívnymi tréningami.

Kontrola vzdelávania a certifikácia 

Úroveň vzdelávania je kontrolovaná inštruktorom triedy, vyškoleným pre školenie kurzov Cisco akadémie. Okrem toho študenti počas štúdia daného semestra absolvujú niekoľko priebežných testov (z kadého modulu-kapitoly semestra jednu), záverečný sumárny test z celého semestra a praktickú skúšku. Štúdium semestra je považované za ukončené ak študent úspešne prejde všetkými testami. Po úspešnom absolvovaní štúdia študent môže v prípade záujmu obdržať certifikát od firmy Cisco o úspešnom absolvovaní daného semestra. Po ukončení 4. semestra CCNA môže študent požiadať o zloženie skúšky CCNA, ktorá nie je priamou súčasťou štúdia.

Prihlásenie do vzdelávacieho programu 

Záujemci sa môžu prihlásiť do programu cez web stránky CNA&ITC, časť "Prihláška" alebo e-mailom, zaslaným na adresu hlavného kontaktu CNA & ITC v Žiline.

Zabezpečenie vyučovania 

Vyučovanie zabezpečujú inštruktori CNA/ITC v Žiline pod garanciou garanta vzdelávania a vzdelávacieho dohľadu nadradených akadémii.

Finančné poplatky 

Vzdelávacie programy a výška poplatku pre ne je stanovená hlavným kontaktom CNA&ITC a vedúcim katedry KIS FRI ŽU na základe nevyhnutných nákladov na prevádzku CNA&ITC. Nevyhnutné náklady pokrývajú:

 • finančnú odmenu inštruktorov RCNA
 • spotrebný a prevádzkový materiál, inováciu a prevádzku zariadení sieťových laboratórií CCNA a CCNP


Hlavný kontakt CNA&ITC a vedúci KIS FRI ŽU si vyhradzujú právo v odôvodnenych prípadoch zmeniť finančný poplatok.

 Gabriel

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


 

 Vzdelanie v rámci NetAcad

IoT

 • Introduction to IoT - Úvod do internetu vecí

Vedenie kurzov:

 • Introduction to IoT - Úvod do internetu vecí

Ocenenia

 • 2016 - Instructor Excellence Award - Advanced

 

 PeterPaluch

Inštruktor CNA/ITC Žilina

Adresa


ccie routeswitch med
ccip servprov med
CCNP med
ccna med

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

CCNP

- semestre 1, 2, 3, 4

Iné kurzy

- IP Telephony
- Fundamentals of Wireless LANs

Certifikácia

 • CCNA#: CSCO10988155
 • CCNP#: CSCO10988155
 • CCIP#: CSCO10988155
 • CCAI-CCNA#: 52143CCNA
 • CCAI-CCNP#: 52143CCNA
 • CCIE#: 23527

Zamestnanie

Cisco TAC Brusel

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S
 • CCNP ROUTE
 • CCNP SWITCH
 • CCNP TSHOOT
 • CCNA Security
 • CCNA WiFI

Ocenenia

 • 2016 Instructor Excellence Award - Expert
 • 2015 Instructor Excellence Award - Expert
 • 2014 Instructor Excellence Award - Advanced
 • Cisco Designated VIP v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Najlepší RCNA inštruktor SR roka 2006

Autor

 IvanDolnak

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


CCNP med
ccdp design med
ccda med
ccna med
 instructor 10 years of service
 

 

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

CCNP

 Semestre 1 až 4 (v5.0)

Bezpečnosť

 • CCNA Cybersecurity Operations

Iné kurzy

 Fundamentals of Wireless LANs (v1.2)

Certifikácia

 • CCNA#: CSCO11569197
 • CCNP#: CSCO11569197
 • CCDA#: CSCO11569197
 • CCDP#: CSCO11569197
 • CCAI-CCNA#: 6222458CCNA

Zamestnanie

odborný asistent Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S

OceneniaInstructionalExcellence Advanced-2018InstructionalExcellence Advanced-2018

 • 2022: Instructor Excellence Award - Advanced
 • 2018 Instructor Excellence Award - Advanced
 • 2015: Instructor Excellence Award - Expert
 

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


ccna med

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

Certifikácia

 • CCNA#:
 • CCNP:

Zamestnanie

odborný asistent Katedry informačných sietí

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S
 

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


ccna med

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

CCNP

 Semestre 1,3 (v5.0)

Certifikácia

 • CCNA#: CSCO10718368
 • CCAI#: 278325CCNA

Zamestnanie

odborný asistent Katedry informačných sietí

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S

Ocenenia Instructor YearsOfService 20 - 2019

 • 2015:  Instructor Excellence Award - Expert
 foto-mk-new-300px

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


ccna med

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

CCNP

 • Switch (v5.0)

IoE

 • CNA - Introduction to the Internet of Everything

Certifikácia

 • CCNA#:CSCO11884831
 • Advanced Level instructor CCAI#:3277372CCNA

Zamestnanie

vedúci Katedry manažerských metód

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S
 • CNA - Introduction to the Internet of Everything

Ocenenia

 • 2016 - Instructor Excellence Award - Advanced 
 • 2013: Instructor Excellence Advanced
 
Go to top