Naša inštitúcia je sieťovou akadémiou a inštruktorským tréningovým centrom.

Ako a komu ponúkame kurzy Netacad - programy CNA (Cisco Sieťová Akadémia) pre zamestnancov a nezamestnaných

PartnerLogo 87px 72 RGBCisco sieťová akadémia je prímárne zameraná na vzdelávanie. Naša CNA/ITC v Žiline vedie v súčasnosti certifikované kurzy NetAcad progamu úrovne CCNA/CCNP (Routing&Switching, Security, Wireless) ponúkané vo forme viacerých vzdelávacích programov zameraných na široké spektrum záujemcov. Cieľom kurzov je teoretické (sedenia, konzultácie, prednášky) a hlavne praktické (labáky, zadania, konfigurácie) zvládnutie problematiky komunikačných sietí pri štandardnom rozsahu kurzov CCNA/CCNP Cisco NetAcad.

Ak si zamestnanec alebo nezamestnaný je pre Vás vhodný nasledujúci program:

  • Neakademický/komerčný program. Tento program, neakademický alebo komerčný, je určený pre záujemcov pracujúcich v neakademickej sfére (firemných zamestnancov, živnostníkov), ktorí majú záujem o vzdelávanie v oblasti počítačových sietí. Program oslovuje aj nezamestnaných, ktorí majú záujem hľadať zamestnanie v odbore. Program ponúka komerčnú formu kurzov programu NetAcad zameraných na záskanie certifikácií daného stupňa. Pre neakademický program sú stanovené poplatky

Okrem toho naša akadémia ponúka ešte tri ďalšie programy:

  • VŠ vzdelávanie. Forma programu zameraná na študentov denného štúdia Fakulty riadenia a informatiky a Fakulty elektrotechniky ŽU. viac
  • Akademický program. Forma programu pre všetkých študentov, doktorandov a zamestnancov našej univerzity, ako aj záujemcov, ktorí študujú/pracujú na iných školách v Slovenskej republike, a nemajú možnosť zapísať si kurzy Cisco akadémie. viac
  • Program ITC (Inštruktorské Tréningové Centrum) pre inštruktorov NetAcad. viac

Pin It
Go to top