Naša inštitúcia je sieťovou akadémiou a inštruktorským tréningovým centrom Netacad programu, vzdelávácej aktivitt spoločnosti Cisco Systems. Cisco Systems je lídrom v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí. Okrem iného vyrába ethernetové a ATM prepínače, smerovače, firewally, prvky bezdrôtových sietií apod..

Ako a komu ponúkame kurzy Netacad - programy CNA (Cisco Sieťová Akadémia) pre študentov, doktorandov a učiteľov

PartnerLogo 87px 72 RGBCisco sieťová akadémia je prímárne zameraná na vzdelávanie v oblasti počítačových a komunikačných sietí. Naša CNA/ITC v Žiline vedie v súčasnosti certifikované kurzy NetAcad progamu úrovne CCNA/CCNP (Routing&Switching, Security, Wireless) ponúkané vo forme viacerých vzdelávacích programov zameraných na široké spektrum záujemcov. Cieľom kurzov je teoretické (sedenia, konzultácie, prednášky) a hlavne praktické (labáky, zadania, konfigurácie) zvládnutie problematiky komunikačných sietí pri štandardnom rozsahu kurzov Cisco CCNA/CCNP NetAcad.

Ak si študentom, doktorandom alebo učiteľom, je pre Vás vhodný niektorí z nasledujúcich dvoch programov:

  •  VŠ vzdelávanie. Prvá forma programu je bežné VŠ vzdelávanie zamerané na študentov denného štúdia Fakulty riadenia a informatiky a Fakulty elektrotechniky ŽU. V súčasnosti máme implementované všetky štyri semestre CCNA Routing and Switching (FRI a EF) a dva semestre CCNP programu (FRI) do študijnych programov denného štúdia. Jednotlivé semestre si je možné zapísať ako bežný predmet počas štúdia na FRI a EF ŽU. Kurzy sú dostupné len denným študentom FRI/EF ŽU v Žiline. Tieto kurzy vedené v rámci regulárneho VŠ študia sú zadarmo.
  •  Akademický program. Druhý program, akademický, je určený pre všetkých študentov, doktorandov a zamestnancov našej fakulty, resp. univerzity, ktorí si nemohli zapísať tento predmet. Alebo je zameraný na záujemcov, ktorí študujú/pracujú na iných školách v Slovenskej republike, a nemajú možnosť zapísať si kurzy Cisco akadémie, avšak majú záujem o vzdelávanie v oblasti počítačových sietí. Za akademický program sú stanovené manipulačné poplatky.

Okrem týchto dvoch foriem zameraných na študentov, doktorandov a učiteľov naša akadémia ponúka ešte dva ďalšie programy:

  • Neakademický/komerčný program, určený pre záujemcov pracujúcich v neakademickej sfére (firemných zamestnancov, živnostníkov) alebo nezamestnaných. (viac )
  • Program ITC (Inštruktorské Tréningové Centrum) pre inštruktorov NetAcad. (viac)

Pin It
Go to top