Naša inštitúcia je sieťovou akadémiou a inštruktorským tréningovým centrom.

Ako a komu ponúkame kurzy Netacad - program ITC pre učiteľov-inštruktorov

PartnerLogo 87px 72 RGBCisco sieťová akadémia je prímárne zameraná na vzdelávanie. Naša CNA/ITC v Žiline vedie v súčasnosti certifikované kurzy NetAcad progamu úrovne CCNA/CCNP (Routing&Switching, Security, Wireless) ponúkané vo forme viacerých vzdelávacích programov zameraných na široké spektrum záujemcov. Cieľom kurzov je teoretické (sedenia, konzultácie, prednášky) a hlavne praktické (labáky, zadania, konfigurácie) zvládnutie problematiky komunikačných sietí pri štandardnom rozsahu kurzov CCNA/CCNP Cisco NetAcad.

Ak ste alebo plánujete sa stať inštruktorom NetAcadu, je pre Vás vhodný programo ITC

  • Program ITC pre inštruktorov NetAcad-uNaša akadémia je jedno z troch inštruktorských školiacich center pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky. Jeho primárnym cieľom je príprava lektorov sieťového akademického programu NetAcad v rozsahu kurzov Routing and Switching implementovaných na jednotlivých sieťových akadémiach v SR. Preto Program ITC je určený pre inštruktorov, ktorým ponúkame všetky štandardné R&S kurzy NetAcad programu. Vedenie kurzov je prispôsobené skupine odborných pedagógov pôsobiacich na SŠ v SR. Okrem štandardizovných kurzov NetAcad organizujeme aj rekondičné stretnutia zamerané na špecifické témy. Ďalej rôzne opakovacie a migračné kurzy.

Okrem tejto ITC formy zameranej na učiteľov-inštruktorov naša akadémia ponúka ešte ďalšie tri programy:

  • VŠ vzdelávanie. Forma programu zameraná na študentov denného štúdia Fakulty riadenia a informatiky a Fakulty elektrotechniky ŽU.viac
  • Akademický program. Forma programu pre všetkých študentov, doktorandov a zamestnancov našej univerzity, ako aj záujemcov, ktorí študujú/pracujú na iných školách v Slovenskej republike, a nemajú možnosť zapísať si kurzy Cisco akadémie. viac
  • Neakademický/komerčný program, určený pre záujemcov pracujúcich v neakademickej sfére (firemných zamestnancov, živnostníkov) alebo nezamestnanýchviac
Pin It
Go to top