CCNP Routing and Switching

-  

CCNP ROUTE: Implementing IP Routing v7.1

 3.13 ccnprs header
 
Obsahová náplň / Skills

1) Routing services, RIPv2, RIPng

2) Configuring Enhanced IGRP

3) Configuring Single-area and Multi-area OSPFv2, OSPFv3, OSPF address-families

4) Manipulating routing updates

5) Implementing path control

6) Enterprise networks connectivity

7) Implementing BGP

8) Router and Routing hardening

Rozsah štúdia*)  10 dni sústredenia á 8 hod. (80hod.) 
Level  Pokročilý / Advanced
Cena  Oficiálny cenník Netacad
Príprava na certifikáciu  300-101 ROUTE - Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)
Podmienky  Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát. 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
 
 
Go to top