Routing and Switching

-  

CCNA1: Introduction to Networks v7.0

 2020 10 20 11 44 30 CCNA Introduction to Networks Networking Academy

Semester 1:

CCNA1, v7, Routing&Switching - Úvod do sietí (Introduction to Networks)

Obsahová náplň
Content

 

Slovensky: 

--||--

In English: 

Introduction to Networks (ITN) covers networking architecture, structure, and functions. The course introduces the principles and structure of IP addressing and the fundamentals of Ethernet concepts, media, and operations to provide a foundation for the curriculum. 

By the end of the course, students will be able to:

  • Explain network technologies.
  • Explain how devices access local and remote network resources.
  • Describe router hardware.
  • Explain how switching operates in a small to medium-sized business network.
  • Design an IP addressing scheme to provide network connectivity for a small to medium-sized business network.
  • Configure initial settings on a network device.
  • Implement basic network connectivity between devices.
  • Configure monitoring tools available for small to medium-sized business networks.

Rozsah štúdia*)
Quantity

6 dni sústredenia á 4 hod. (spolu 24 hod.)
Sústredenia sú zväčša v piatky, s možnosťou doobedného (08:00 - 12:00), alebo poobedného variantu (12:00 - 16:00.)

Six days of practical labs  for 4 hours each (together 24)

Level Intermediate
Cena / Price Oficiálny cenník Netacad
Prríprava na certifikcáciu Spolu s CCNa2 a CCNA3: 200-301 CCNA

Podmienky
Prerequisites

Kurz CCNA1 je prvým kurzom a pre začatie štúdia nie je potrebné absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu.

No prerequisites

 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
 
 
Go to top