foto-mk-new-300px

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


ccna med

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

CCNP

  • Switch (v5.0)

IoE

  • CNA - Introduction to the Internet of Everything

Certifikácia

  • CCNA#:CSCO11884831
  • Advanced Level instructor CCAI#:3277372CCNA

Zamestnanie

vedúci Katedry manažerských metód

Vedenie kurzov:

  • CCNA 1-4 R&S
  • CNA - Introduction to the Internet of Everything

Ocenenia

  • 2016 - Instructor Excellence Award - Advanced 
  • 2013: Instructor Excellence Advanced
Pin It
Go to top