Ponuka školení/kurzov

PartnerLogo 87px 72 RGBCNA/ITC v Žiline vedie v súčasnosti certifikované kurzy NetAcad programu úrovne CCNA/CCNP z oblasti Routing & Switching, kurzy z oblasti Security a WiFi úrovne CCNA, ako aj radu ostatných špecializovaných a kustomizovaných kurzov.  Kurzy sú ponúkané vo forme viacerých vzdelávacích programov zameraných na široké spektrum záujemcov (viď informácie dole.)


 

 Naša inštitúcia je sieťovou akadémiou a inštruktorským tréningovým centrom.

Ako a komu ponúkame kurzy Netacad - programy CNA (Cisco Sieťová Akadémia) a ITC (Inštruktorské Tréningové Centrum)

PartnerLogo 87px 72 RGBisco sieťová akadémia je prímárne zameraná na vzdelávanie. Naša CNA/ITC v Žiline vedie v súčasnosti certifikované kurzy NetAcad progamu úrovne CCNA/CCNP (Routing&Switching, Security, Wireless) ponúkané vo forme viacerých vzdelávacích programov zameraných na široké spektrum záujemcov. Cieľom kurzov je teoretické (sedenia, konzultácie, prednášky) a hlavne praktické (labáky, zadania, konfigurácie) zvládnutie problematiky komunikačných sietí pri štandardnom rozsahu kurzov CCNA/CCNP Cisco NetAcad.

  • VŠ vzdelávanie. Prvá forma programu je bežné VŠ vzdelávanie zamerané na študentov denného štúdia Fakulty riadenia a informatiky a Fakulty elektrotechniky ŽU. V súčasnosti máme implementované všetky štyri semestre CCNA Routing and Switching (FRI a EF) a dva semestre CCNP programu (FRI) do študijnych programov denného štúdia. Jednotlivé semestre si je možné zapísať ako bežný predmet počas štúdia na FRI a EF ŽU. Kurzy sú dostupné len denným študentom FRI/EF ŽU v Žiline. Tieto kurzy vedené v rámci regulárneho VŠ štúdia sú zadarmo. viac
  • Akademický program. Druhý program, akademický, je určený pre všetkých študentov, doktorandov a zamestnancov našej fakulty, resp. univerzity, ktorí si nemohli zapísať tento predmet. Alebo je zameraný na záujemcov, ktorí študujú/pracujú na iných školách v Slovenskej republike, a nemajú možnosť zapísať si kurzy Cisco akadémie, avšak majú záujem o vzdelávanie v oblasti počítačových sietí. Za akademický program sú stanovené manipulačné poplatkyviac
  • Neakademický/komerčný program. Tretí program, neakademický alebo komerčný, je určený pre záujemcov pracujúcich v neakademickej sfére (firemných zamestnancov, živnostníkov), ktorí majú záujem o vzdelávanie v oblasti počítačových sietí. Program oslovuje aj nezamestnaných, ktorí majú záujem hľadať zamestnanie v odbore. Program ponúka komerčnú formu kurzov programu NetAcad. Pre neakademický program sú stanovené poplatkyviac
  • Program ITC pre inštruktorov NetAcad-uNaša akadémia je zároveň jedno z troch inštruktorských školiacich center pôsobiacich v rámci Slovenkej republiky. Jeho primárnym cieľom je príprava lektorov sieťového akademického programu NetAcad. Preto štvtým programom je Program ITC pre inštruktorov, ktorým ponúkame všetky štandardné kurzy NetAcad programu. Vedenie kurzov je prispôsobené skupine odborných pedagógov pôsobiacich na SŠ v SR. viac
Pin It
Go to top