CCNP Routing and Switching

-  

Implementing IP switched Networks (CCNPv7.1)

 3.13 ccnprs header
 
Obsahová náplň / Skills

1) LAN characteristics and design

2) Implementing VLANs in Campus, VTP, DTP, Etherchannel

3) Implementing STP protocol family

4) Inter VLAN routing + DHCPv4/v6

5) Implementing High availibility and redundancy (First Hop Redundancy Protocols)

6) Management and monitoring

7) Switching features

Rozsah štúdia*)  8 dni sústredenia á 8 hod. (64hod.) 
Level  Pokročilý / Advanced
Cena  Oficiálny cenník Netacad
Príprava na certifikáciu  300-115 SWITCH Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)
Podmienky  Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát. 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
 
 
Go to top