Dotazníky


Num Title Začiatok hlasovania Koniec hlasovania Status Hlasov Options
1 Prieskum - skuska september 3, 2014 október 3, 2014 1 2
2 Je nový portál prehľadnejší? september 8, 2014 december 31, 2014 12 2
3 Absolvovali ste u nás niektorý z kurzov Netacad? Pokraèovali ste ïalej na priemyselnú certifikáciu? september 8, 2014 október 8, 2014 2 7
4 Mali by ste záujem o kurzy Linux-u na našej akadémii? október 13, 2015 október 31, 2016 20 4
5 Pripravujeme sa stať Pearson Vue certifikačné centrum. Mali by ste záujem robiť profesionálne certifikácie u nás v Žiline? október 13, 2015 november 13, 2016 54 5

Go to top