Absolvovali ste u nás niektorý z kurzov Netacad? Pokraèovali ste ïalej na priemyselnú certifikáciu?

Voting for this poll has ended


Štatistiky:

No Flash Player Installed


Počet hlasov   2
Začiatok hlasovania   2014-09-08 00:00:00
Koniec hlasovania   2014-10-08 00:00:00

Go to top