Cieľom kurzu je zvládnuť základné aj pokročilejšie techniky z oblasti smerovaných a prepínaných sietí.
Kurz pre pokročilejších záujemcov o oblasť prepínaných LAN sietí a pokročilejších techník smerovania. Kurz je vedený ako kombinácia tématických prednášok a praktických cvičení na zostave zariadení Cisco.

Organizačné údaje

Miesto kurzu: 

Laboratórium CNA.

Garant: 

Doc. Ing. Pavel Segeč, PhD - vedúci katedry 

Organizátor: 

Ing. Pavel Segeč, PhD. 
tel.: 041 5134 323 
fax.: 041 5134 312 
e-mail: pavel [bodka] segec [zavináč] fri [bodka] uniza [bodka] sk

Prednášajúci:

Doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. (CCNA cert)
Ing. Peter Palúch, PhD. (CCIE cert.)

Referencie:

- Inštitút sietí budúcich generácií (iNGN): 2008, 2009

Trvanie: 

3x8hodín (24 hodín celkovo)

Obsah kurzu

Advanced routing (12 hodín)

Advanced switching (12 hodín)

  1. Virtuálne LAN (VLAN) a ich implementácia
  2. 801.1q trunk mechanizmy,
  3. protokoly a implementácia Dynamic Trunking protocol (DTP) a automatické dohadovanie trunkov
  4. Propagovanie VLAN cez trunky pomocou VTP
  5. Smerovanie medzi VLAN pomocou smerovača Router on a Stick
  6. Konfigurácia agregácie ethernet liniek - Link Agregation (Etherchannel) cez PAgP, LACP Konfigurácia
  7. Spanning Tree Protocol - STP, Rapid STP
  8. Konfigurácia L3 redundancie – HSRP
Pin It
Go to top