image11

image22

CNA&ITC pri Katedre informačných sietí FRI ŽU v Žiline v súčasnosti disponuje dvoma modernými laboratóriami - RB303 a RB301. Pre stupeň CCNA laboratórium RB303. Pre stupeň Professional - CCNP laboratórium v RB301. Obe laboratória majú 1Gbps pripojenie do Internetu.

 V laboratóriách je možné pripojiť sa do internetu a využiť cvičnú zostavu na praktické cvičenia v rámci NetAcad. Laboratórium B301 je primárne určené k výuke druhého stupňa NetAcad programu (semestre CCNP programu).


 

Laboratórium RB301 - CCNP

Laboratórium je primárne určené na vyučovanie semestrov stupňa CCNP, riešenie tém diplomových a bakalárských prác, inžinierských projektov a predmetov zabezpečovaných Katedrou informačných sietí. 

Vybavenie laboratória je následovné:

Smerovače:

 • CISCO18xx: 11ks
 • CISCO28xx: 9ks
 • Cisco 7200: 1ks

Prepínače:

 • CISCO 4500 : 2ks
 • CISCO Catalyst 3750Metro: 2ks
 • CISCO Catalyst 3550 Optika - 2ks
 • CISCO Catalyst 2960: 12ks
 • CISCO Catalyst 3560: 12ks

Firewall:

 • ASA5510: 5ks

Iné vybavenie - sieťovanie:

 •  Cisco Linksys L2 prepínač 10/100/1000 (sieťová infraštruktúra)
 • Juniper vMX, vSRX, EX, SSG, M7

Iné vybavenie - PC:

 • Študenti: CPU Intel Core i5 , 8GB RAM, 24" LED LCD: 12ks
 • Učitelia: CPU Intel Core i5 , 8GB RAM, 24" LED LCD: 1ks

Iné vybavenie - VoIP

 • VoIP telefóny:
  • Cisco 796x - 4ks

Iné vybavenie - podpora výučby:

 • Dataprojektor Optoma EX540

Foto

img_0498.jp...
img_0498.jpg img_0498.jpg
img_0496.jp...
img_0496.jpg img_0496.jpg
img_0492
img_0492 img_0492
img_0497.jp...
img_0497.jpg img_0497.jpg
img_0503.jp...
img_0503.jpg img_0503.jpg
img_0494.jp...
img_0494.jpg img_0494.jpg
img_0498
img_0498 img_0498
img_0492
img_0492 img_0492
img_0502.jp...
img_0502.jpg img_0502.jpg
img_0500.jp...
img_0500.jpg img_0500.jpg
img_0498
img_0498 img_0498

Pin It
Go to top