Internet Protocol Extended (IP Basic plus VoiceIP + WiFi + LAN útoky) s praktickými cvičeniami

 

This is a preliminary overview of topics and their durations covered by this
course. The contents may be further customized and adapted to the needs of course
participants.


 

Tvanie: 48 hodín.  (5 x 8 hodín), 3 dni teória, 2 dni praktické cv.


Miesto kurzu: Prakické dni v laboratóriu RCNA teória v lab. RCNA alebo podľa požiadavky.

Poznámka: Jednotlivé dni teoretického kurzu môžu byť poskytované aj ako samostatné tématické kurzy.

Garant: Doc. Ing. Martin Klimo, PhD - vedúci katedry 

Organizátor: 
Ing. Pavel Segeč, PhD. 
tel.: 041 5134 323 
fax.: 041 5134 312 
e-mail: pavel [bodka] segec [zavináč] fri [bodka] uniza [bodka] sk

Prednáša:

Ing. Peter Palúch, PhD., Ing. Pavel Segeč, PhD.

Referencie:

Institute of Next Generation Networks (iNGN) Žilina


 

Deň 1: ISO/OSI a LAN siete

 

ISO OSI
Základné pojmy
Úvod do Local Area Networks (LAN)
Ethernet / IEEE 802.3
LAN prepínač (LAN switch)
LAN prepínanie (LAN switching)
Spanning tree protocol IEEE 802.1d (STP)
Rapid STP IEEE 802.1w
Virtual LAN (VLAN)
IEEE 802.1q a IEEE 802.1p
 
 

Deň 2: IP siete a internetový protokolový zásobník

 
nInternetový protokolový zásobník
nSmerovač
nInternet Protocol version 4 (IPv4)
nIP adresovanie
nSubsieťovanie a variabilné subsieťovanie
nAddress Resolution Protocol (ARP)
nPrideľovanie IP adries
nInternet Control Message Protocol (ICMP)
nIP Multicast
nInternet Group Management Protocol (IGMP)
nIP smerovanie (IP routing)
nSmerovacie algoritmy (Routing Algorithms)
nSmerovacie metriky (Routing Metrics)
nSmerovacie protokoly (Routing Protocols)
nTransmission Control Protocol (TCP)
nUser Datagram Protocol (UDP)
 

Deň 3:

 

Deň 4 a 5: Praktická časť

Cieľ: Vypracovanie adresovania a jeho implementovanie. Vytvorenie malej podnikovej siete tvorenej niekoľkými PC, dvojicou smerovačov a prepínačov, a jej pripojenie k sieti ISP. Otestovanie funkčnosti riešenia.

 

Príprava riešenia (cca 1 hod.)

1.       Podsieťovanie a variabilné podsieťovanie

2.       Návrh jednoduchého dizajnu LAN siete

Implementácia riešenia (praktická časť)

1.       Oboznámenie sa s HW potrebným pre riešenie

a)      Smerovač

i.         Foto s popisom: Vyhotovenie zariadenia, vstavané rozhrania, modulárne rozhrania, rozhrania pre spravovanie

b)      Prepínač

i.         Foto s popisom: Vyhotovenie zariadenia, vstavané rozhrania, modulárne rozhrania, rozhrania pre spravovanie

c)      Médiá a pripojenie

i.         UTP kabeláž a konektory, zapojenie žíl

2.       Základy konfigurácie smerovačov

a)      Pripojenie na konzolu

i.         Popis prenosovej cesty medzi PC a smerovačom

ii.       Nastavenie sériového portu na PC

b)      Základná konfigurácia

i.         Ovládanie príkazového riadku Cisco IOS

ii.       Konfigurácia mena smerovača, hesiel (a ich šifrovanie) pre privilegovaný režim a pre jednotlivé prístupy k smerovaču (con, aux, vty)

iii.      Konfigurácia sieťových rozhraní

1.       Popis zariadenia

2.       Nastavenie IP adresy

3.       Zapnutie rozhrania

4.       Diagnostika rozhraní

c)      Smerovanie

i.         Pripomenutie princípu smerovania a použitia smerovacej tabuľky

ii.       Zobrazenie smerovacej tabuľky a význam údajov v nej

iii.      Dynamické smerovanie (RIPv1, RIPv2)

iv.     Statické smerovanie – statické položky, default route

d)      Riešenie problémov

i.         Ping (základný a rozšírený), traceroute, telnet, debug

3.       Implementovanie statického adresovania a nastavenie adries na PC

a)      Statické nastavenie IP protokolu a overenie nastavenia na PC (ping, tracert, ipconfig)

b)      Sniffovanie ICMP aplikácií – Wireshark

4.       Implementovanie dynamického adresovania

a)      Konfigurácia DHCP servera na smerovači

b)      Nastavenie DHCP klienta na PC a práca s príkazom ipconfig

c)      Sniffovanie DHCP komunikácie – Wireshark

5.       Základy konfigurácie prepínačov

a)      Pripojenie na konzolu

i.         Popis prenosovej cesty medzi PC a prepínačom

ii.       Nastavenie sériového portu

b)      Základná konfigurácia

i.         Ovládanie príkazového riadku Cisco IOS

ii.       Konfigurácia mena prepínača, hesiel (a ich šifrovanie) pre privilegovaný režim a pre jednotlivé prístupy k smerovaču (con, vty)

iii.      Konfigurácia IP prístupu

c)      Prepínacia tabuľka

i.         Výstavba prepínacej tabuľky

ii.       Dynamické a statické položky

d)      Port security

e)      Spanning tree protocol

i.         Overenie činnosti

  
Pin It
Go to top