Novinky

Policies Concerning Canvas End of Life (EOL)

As you know, the EOL for the platform’s legacy LMSCanvas, is 17 September 2021After this date, it will not be possible for instructors or students to access courses in the legacy LMS. This means it will be impossible to take exams, retrievecustomizations, update grades, or download gradebooks fromthe legacy LMS.  Because of the EOL finality for the legacy LMS, Cisco Networking Academy has adopted the following policies.

 
Completing Canvas Courses
 •  
 • Students must complete any save any in-progress Convas courses by 31 July 2021.
 • No exceptions will be granted.
 •  

If students are unable to finish by this date, instructors should enroll them in a new course created in the new LMS with a later class end-date.

Retrieving Customizations from Canvas Courses
 • Instructors must retrieve and save any customizations made to their Canvas courses before they are archived
 • No exceptions will be granted after Canvas is removed from the platform on 17 September 2021. 

Course customizations include specialized resources such as PDFs, videos and presentations that instructors may have added to your courses. It also includes any custom question banks, assessments and assignments that instructors have developed over the years.   See information for Importing Question Banks and Sharing Customizations.

Updating Grades in Canvas Courses
 • Instructors must finalize grades and mark students complete in Canvas courses before they are archived.
 • No exceptions will be granted after Canvas is removed from the platform on 17 September 2021.

Downloading Gradebooks from Canvas Courses
 • Instructors must download a copy of their gradebook from Canvas courses before they are archived
 • No exceptions will be granted after Canvas is removed from the platform on 17 September 2021.

Following this policy allows instructors to retain a copy of the gradebook for their records long after the legacy LMS is removed from the platform. 

Asa best practice, instructors should not rely on either the old or new LMS as a storage system.This is becauseinstructors lose access to courses on the platform’s LMS when they are archived.

No one will be able to access courses on the old LMS after Canvas is removed from the platform.For this reason, it is critical that instructors follow all these policies before their courses are archived.

Fortune will favor the prepared and there will be nothing the Cisco Networking Academy can do to help the unprepared. Fortunately, simply following these policies is all it takes to BE PREPARED!

Vážení študenti programu NetAcad,

ASC TUKE v spolupráci s ASC CEELABS a ALEF DISTRIBUTION pripravili aj tento rok  súťaž Networking Academy Games 2021. Súťaž je organizovaná pod hlavičkou projektu IT akadémie a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu. V prípade, že si študent FRI a máš záujem sa zapojiť a pokračovať v tradícií dobrých výsledkov našej fakulty v tejto súťaži, kontaktuj svojho učiteľa zo sieťových predmetov alebo vedúceho KIS. Ak si študent SŠ, zapoj sa tiež, výsledok do tretieho miesta ti umožní dostať sa na našu fakultu bez prijímacích skúšok.

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť darovať našej katedre KIS na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 2% z asignačnej dane prostredníctvom občianskeho združenia ALUMNI FRI. Ak sa rozhodnete darovať finančné prostriedky z odvedenej dane za zdaňovacie obdobie 2020 prijímateľovi ALUMNI FRI, postup je uvedený v linkách.
Don't miss the race. Networking Academy provides the wheels and 3 students put their big dreams of a CCNA certification on the line. Who will complete theirs first?

Watch Race

Cisco Networking Academy reached 2.3M students globally in FY20! Learn more about our program accomplishments in the 2020 CSR Impact Report.

Click here

Žilinská univerzita pripravuje študentov do praxe cez atraktívny vzdelávací program  severoamerickej firmy, ktorá je v súčasnosti technologickým lídrom a garantuje obsah programu. Cisco akadémia (čítaj cisko) ponúka moderné metódy vyučovania. o ktorých sa Zuzana Rojíková rozprávala s docentom Pavlom Segečom z Fakulty riadenia a informatiky.

Celý rozhovor bude odvysielaný v stredu 16.12. medzi 11:00 – 13:00 Rádio Slovensko (čas záleží od vývoja situácie na Slovensku).

Join us for a Cisco Networking Academy virtual event!
DevnetThe network is facing its biggest transformation yet. As networks become programmable and software- defined, IT teams need professionals who can connect network engineering, software development and cybersecurity to create integrated, secure, and automated infrastructures to pave the way for new innovations. How can we prepare students for these jobs of tomorrow?
The Cisco Networking Academy and DevNet invites you to a special virtual Event addressing the new and exciting topic of the DevNet Associate Certification, Cisco Networking Academy offering and the demand for talent in the field of Infrastructure Automation.
The Agenda includes:
 • View on the Emerging Technologies
 • Talent demand in the Industry
 • Future of Networking & DevNet Certification
 • NetAcad offering – DevNet Associate course
 • ..and more
Cisco Networking Academy Provides
 • High-quality courses, learning tools, education platform and teaching resources-all licensed free of charge
 • Discounts on equipment and certification exams
 • Instructor training support communities, professional development
 • Online simulations, games, quizzes, and assessments
Go to top