Novinky

1579373794 DSC 4682Pred pár dňami sme privítali na fakulte štvrtákov zo SPŠ dopravnej z Trnavy. Ukázali sme im našu fakultu, predstavili študijné príležitosti, trendy v informačných (3D tlač, sumo roboty, Yrobot) a sieťových technológiách. Ďakujeme za pomoc našim kolegom z Katedry technickej kybernetiky, Katedry informačných sietí a našim študentom – Andrejovi a Kristiánovi (absolventovi SPŠD TT). Veríme, že sa im u nás páčilo.

CIP2020

Spoločnosť Cisco Systems každoročne organizuje medzinárodnú pracovnú stáž s názvom Cisco International Internship Program (CIIP), pre študentov vysokých škôl, ktorí chcú rozšíriť svoje obzory v oblasti Informatiky, oboznámiť sa so životom a prácou v Silicon Valley a spoznať sa so študentmi z celého sveta. Vybraní stážisti budú pracovať v hlavnom sídle spoločnosti Cisco na reálnych projektoch spolu s inžiniermi, a tak nadobudnú užitočné pracovné a technické skúsenosti, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu.

Napriek tomu, že spoločnosť Cisco je známa hlavne sieťovými technológiami, stáž je určená pre všetkých študentov informatiky, počítačového inžinierstva aj manažmentu. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých ročníkov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, teda aj študenti, ktorí sú momentálne v poslednom ročníku štúdia.

Keďže študenti budú počas celej stáže pracovať a bývať v San Jose, Kalifornia, USA, znalosť anglického jazyka je nutnosťou. Dĺžka trvania stáže je 1 rok v termíne August 2020 – Júl 2021.

Posledný termín podania prihlášky nie je uvedený, ak máte záujem, treba podať prihlášku čo najskôr (tento rok bolo prihlasovanie spustené 17.12.2019, aj napriek tomu, že Facebook hovorí už o októbri).

Stáže sa v predchádzajúcom ročníku zúčastnili aj dvaja študenti FRI, takže šanca získať stáž je reálna.

Viac informácií nájdete na stránkach: CIIP a Facebook

Prihlášku nájdete na adrese: https://myciip.com/signup/

 

79389370 2602558306447160 8236074010304053248 oV piatok 13.13.2019 sa uskutočnila na FRI akcia FRIdays 2019 zameraná na stredoškolákov. Nechýbala ani prezentácia a workshop našej katedry a Cisco akadémie. Zúčastnili sa ho desiatky študentov, ktorým sme predstavili možnosť štúdia sieťových technológií na FRI, ako aj nový bakalársky odbor Informačné a sieťové technológie, ktorý štúdium sieti (povinne rozsah ccna) a súvisiacich oblastí (OS, administrácia, IoT, virtuálizácia, bezpečnosť) aj bude od roku 2020 ponúkať.
13.12.2019. začíname kurz CCNA1.verzie 7.0!

The latest version of Packet Tracer is here! Packet Tracer v7.3.0 is releasing in tandem with CCNAv7 to support the evolution toward the New Network, including more support for wireless and wide-area network (WAN) technologies.

Featuring two new devices, with Packet Tracer v7.3.0 you can now simulate the Cisco 4331 Integrated Services Router (ISR) with integrated WAN ports and the Cisco 3504 Wireless Controller (WLC), including centralized control, management, and troubleshooting for next-generation wireless networks. Packet Tracer v7.3.0 also features enhancements for accessibility and usability, support for new CLI commands, and more.

Considerations to upgrade
For CCNAv7, Packet Tracer 7.3.0 is the minimal version that supports CCNAv7.
For CCNAv6 (and older versions), stay with Packet Tracer v7.2.2.

Further Information

The new CCNAv7 courses are now available on NetAcad.com in English. The three courses are:

  • CCNv7: Introduction to Networks
  • CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials
  • CCNAv7: Enterprise Networking, Security, and Automation

Each course consists of approximately seventy hours of instruction material and together they replace the four existing CCNA version 6 courses. In addition to these courses a CCNAv7 Bridging course is also available to help students currently in CCNA courses prepare for the new certification exam.

This new curriculum is designed to help students gain the skills needed for the new network and the digital future. New topics include wireless, security and automation. In addition to the enhanced content, the new courses introduce significant improvements in the student user interface including a responsive design that can be used on any platform including mobile devices. Assessment integrity is improved as well as accessibility.

To help you understand the announced changes to the Cisco Certifications and these exciting new CCNAv7 courses, please review the following:

15.11.2019. otvárame kurz CCNA3.
Go to top