Ako dlho môžem mať aktívny účet na Academy connection?

Váš účet, ktorý Vám zabezpečuje prístup na Academy Connection je aktivovaný v okamihu jeho vytvorenia. Účet Vám ostáva aktívny:
- ak ste boli zapísaný v triede, ktorá skončila max. pred 150 dňami, po uplynutí 150 dní je účet deaktivovaný.
- ak ste zapísaný v ešte neukončenej triede
- ak ste zapísaný v triede, ktorá ešte len začne.

Ako mám zabrániť expirácií účtu?

Expirácii účtu zabránite ak budete zapísaný do niektorej z tried.Čo mám robiť ak nespĺňam ani jednu z podmienok a mám záujem udržať si účet aktívny?

Čo mám robiť ak nespĺňam ani jednu z podmienok a mám záujem udržať si účet aktívny?

Ak nespĺňate ani jednu z predchádzajúcich podmienok, a máte záujem udržať si prístup na Academy Connection (aktívny účet), zaregistrujte sa do Alumni programu. Pokiaľ sa zaregistrujete, budete mať zabezpečený prístup k Academy Connection.

Aké ďalšie výhody môžem získať registráciou do Alumni programu? 

The goal of the Alumni Program is to build an Connection community for Academy Alumni and to assist Academy Students and Graduates in achieving their career goals and objectives. Once you register as an Alumni, you'll have access to the numerous tools available through the Alumni Connection website, even after you have completed your training at the Cisco Networking Academy. As registered Alumni, you will have access to the following benefits:
- The most current version of curriculum for the courses you have completed
- Industry news and recertification information/resources
- The Career Connection (see Answer ID:3199 for further details)
- Forums and Chats
- A download of Packet Tracer*
- A link to Peter Packet*
- CCNA Practice Exam* (for those who have completed at least one CCNA course)
- The CCNA Certification Prep Center

Čo mám robiť ak môj účet už bol deaktivovaný? 

Ak bol Váš účet deaktivovaný z dôskedku neaktivity, účet môže byť obnovený na požiadanie inštruktorom alebo hlavným kontaktom.

Oficiálne Netacad FAQ - Certification Exams/Discounts

Vyžaduje platný Netacad účet.

Pin It
Go to top