Regionálna sieťová akadémia pri Katedre informačných sietí bola ocenená ako Najlepšia Regionálna akadémia roka na Slovensku za rok 2006 (The Best RCNA Academy of the Year 2006).

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top