Náš študent Andrej Krivulčík získal 3. miesto v súťaži NetAcad Games 2008 , ktorá je medzinárodným pokračovaním súťaže Cisco Olymp 2008 v  kategórii UNI

Pin It
Go to top