Tohto roku boli opäť oceňovaní inštruktori za ich prístup a úspechy v rámci programu Cisco Networking Academy. Ocenenia majú viaceré kategórie so zadefinovanými kritériami. Jednou z kategórií je aj ocenenie Instructor Excellence Award. Toto ocenenie identifikuje a oceňuje najlepších inštruktorov v celosvetovom meradle, naprieč všetkými osnovami. Existujú dve úrovne ocenenia, ktoré môže inštruktor dosiahnuť : 

  • Úroveň Expert : top 10 percent z inštruktorov na celom svete
  • Pokročilá úroveň Advanced : horných 25 percent z inštruktorov na celom svete

Za kalendárny rok 2016 jedno z ocenení v kategórií získalo zo Slovenska len sedem inštruktorov. Z toho až štyria inštruktori sú opäť z našej akadémie a získali ocenenie Instructor Excellence Award - Expert alebo Advanced. V kategórií Expert sú nimi Ing. Peter Palúch, PhD, a doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. V kategórií Advanced sú nimi Doc. Ing. Milan Kubina, PhD. a Ing. Gabriel Koman.

Blahoželáme!

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top