IT talenty z celej SR sa už tradične stretli na 17. ročníku celoštátneho kola súťaže študentov v oblasti sieťových technológií NAG 2022. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA opäť potvrdila svoju vysokú kvalitu. Študent Jozef Galbička (študijný program Informačné a sieťové technológie) sa umiestnil na celkovom 1. mieste kategórie UNI pre vysokoškolákov. Jozefovi, ako aj všetkým našim študentom, ktorí prejavili ochotu reprezentovať našu fakultu srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme veľa úspechov v ďalšej kariére (Oficiálne výsledky)!

Pin It
Go to top