Gabriel

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


 

 Vzdelanie v rámci NetAcad

IoT

 • Introduction to IoT - Úvod do internetu vecí

Vedenie kurzov:

 • Introduction to IoT - Úvod do internetu vecí

Ocenenia

 • 2016 - Instructor Excellence Award - Advanced

 

 PeterPaluch

Inštruktor CNA/ITC Žilina

Adresa


ccie routeswitch med
ccip servprov med
CCNP med
ccna med

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

CCNP

- semestre 1, 2, 3, 4

Iné kurzy

- IP Telephony
- Fundamentals of Wireless LANs

Certifikácia

 • CCNA#: CSCO10988155
 • CCNP#: CSCO10988155
 • CCIP#: CSCO10988155
 • CCAI-CCNA#: 52143CCNA
 • CCAI-CCNP#: 52143CCNA
 • CCIE#: 23527

Zamestnanie

Cisco TAC Brusel

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S
 • CCNP ROUTE
 • CCNP SWITCH
 • CCNP TSHOOT
 • CCNA Security
 • CCNA WiFI

Ocenenia

 • 2016 Instructor Excellence Award - Expert
 • 2015 Instructor Excellence Award - Expert
 • 2014 Instructor Excellence Award - Advanced
 • Cisco Designated VIP v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Najlepší RCNA inštruktor SR roka 2006

Autor

 adrianaa 320 480

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


 
 
 
 
 
 

 

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 CCNA R&S v6.0 - Semestre 1, 2, 3, 4

 Cisco CCNA Cyber Ops (v 1.1)

Zamestnanie - pozícia

doktorand - Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S
 • Cisco CCNA Cyber Ops (v 1.1)

 IvanDolnak

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


CCNP med
ccdp design med
ccda med
ccna med
 
 

 

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

CCNP

 Semestre 1 až 4 (v5.0)

Bezpečnosť

 • CCNA Cybersecurity Operations

Iné kurzy

 Fundamentals of Wireless LANs (v1.2)

Certifikácia

 • CCNA#: CSCO11569197
 • CCNP#: CSCO11569197
 • CCDA#: CSCO11569197
 • CCDP#: CSCO11569197
 • CCAI-CCNA#: 6222458CCNA

Zamestnanie

odborný asistent Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S

OceneniaInstructionalExcellence Advanced-2018

 • 2018 Instructor Excellence Award - Advanced
 • 2015: Instructor Excellence Award - Expert
 

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


ccna med

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

Certifikácia

 • CCNA#:
 • CCNP:

Zamestnanie

odborný asistent Katedry informačných sietí

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S
 

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


ccna med

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

CCNP

 Semestre 1,3 (v5.0)

Certifikácia

 • CCNA#: CSCO10718368
 • CCAI#: 278325CCNA

Zamestnanie

odborný asistent Katedry informačných sietí

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S

Ocenenia Instructor YearsOfService 20 - 2019

 • 2015:  Instructor Excellence Award - Expert
 foto-mk-new-300px

Inštruktor CNA Žilina

Adresa


ccna med

 Vzdelanie v rámci NetAcad

CCNA

 Semestre 1, 2, 3, 4

CCNP

 • Switch (v5.0)

IoE

 • CNA - Introduction to the Internet of Everything

Certifikácia

 • CCNA#:CSCO11884831
 • Advanced Level instructor CCAI#:3277372CCNA

Zamestnanie

vedúci Katedry manažerských metód

Vedenie kurzov:

 • CCNA 1-4 R&S
 • CNA - Introduction to the Internet of Everything

Ocenenia

 • 2016 - Instructor Excellence Award - Advanced 
 • 2013: Instructor Excellence Advanced

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
 
Go to top