Od 3.9.2014 prevádzkujeme náš web na novom systéme Joomla 3.3.x, ktorý nám nahradil starý web. Ten bude ešte dočasu dostupný na adrese http://starynetacad.kis.fri.uniza.sk . Veríme, že Vám nový systém a rekonštrukcia sprehľadnia orientáciu a prístup k informáciam ako aj nám umožni ľahšie prinášať pre Vás nový obsah.

Pin It
Go to top