V týchto dňoch sa nám vďaka podpore fakulty FRI a kolegov z KIS podarilo výrazne zmodernizovať naše laboratória. Do labu B301 pribudlo 11-násť nových výkonných PC (CPU Intel Core i5 , 8GB RAM, 24" LED LCD) a do labu B303 pribudlo 10 PC s Quad Core CPU a 4GB RAM a  jedno výkonnejšie PC (CPU Intel Core i5 , 8GB RAM, 24" LED LCD). 

Uvedené zostavy nam umožnia plne využívať virtuálne technológie a zlepšiť úroveň vyučovania.

 

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top