Náš kolega Ing. Marek Moravčík úspešne prešiel kvalifikáciou inštruktorov netcad pre ITC akadémiu a stáva sa tretím inštruktorom ITC Žilina, ktorý je oprávnený viesť tréningy inštruktorov programu Netacad (Qualified Instructor Trainer for CCNA R&S). Marekovi blahoželáme!

Pin It
Go to top