Vážená inštruktorka, vážený inštruktor Cisco akadémie,

V nasledujúcich termínoch a miestach sa uskutoční aktivita - *Internet of Things
Roadshow 2017* :

 • Bratislava - 31.1.2017, 12:00 - 16:00, *Aula minor,* FIIT Fakulta
     informatiky a informacnych technologii, Slovenská Technická Univerzita v
     Bratislave
 • Žilina - 1.2.2017, 9:00 - 13:00, *IC - Informačné centrum*, Fakulta
     Riadenia a Informatiky - Žilinská Univerzita
 • Košice -  2.2.2017, 10:00 - 14:00, *Letná 9 - A529*, Fakulta
     elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach
 • Na akcii sa v spolupráci s predstaviteľmi spoločnosti Cisco 
 • predstaví portfólio nových kurzov zameraných na tématiku aktuálnej 
 • trendovej oblasti Internetu vecí (IoT) s ktorými spoločnosť Cisco prichádza 
 • a ktoré môžu byť zaujímavým rozšírením vzdelávacích aktivít Vašej školy. V 
 • rámci prostredia NetAcadu budú tieto nové kurzy dostupné od Februára 2017.  
 • Účasť na tomto stretnutí je bezplatná, vyžaduje sa však registrácia. Prosím, informujte nás, či Vám Vaše pracovné povinnosti umožnia sa nášho stretnutia zúčastniť vyplnením nasledujúceho formulára - http://go.cnl.sk/roadshow

  Pin It

  Akcie

  Sme Testovacie Centrum

  Partneri akadémie

   
  munus, s.r.o 
  Go to top