Naša akadémia dnes 4.4. otvorila prvú triedu nového kurikula verzie CCNA1 v5.0: Introduction to Networks, èím spúšame prechod na nové verzie vzdelávacích materiálov netacad programu.

Pin It
Go to top