Laboratória
Naše laborátória sú pre vyučovanie vybavené množstvom požadovaných zariadení.
CCNP kurzy
Najlepšie CCNP kurzy nájdete u nás
Vzdelávaj a uč sa s nami!
Priprav sa na svoju budúcu kariéru!
CCNA Routing and Switching
Nauč sa základné aj pokročilé koncepty sietí na reálnych zariadeniach s praktickými príkladmi, ktoré rozvíjajú tvoje zručnosti.
Akadémiou sme už 20 rokov!

Cisco Sieťová akadémia a Inštruktorské tréningové centrum v Žiline

Naša akadémia, ktorá má už 20 ročnú históriu, bola založená pri Katedre informačných sietí FRI  ŽU ako Lokálna Cisco Sieťová Akadémia. Neskôr sa stala Regionálnou Cisco Sieťovou Akadémiou (ID: 52143) v rámci programu Cisco Networking Academy Program (NetAcad). V súčasnej dobe je na pozícií Cisco Sieťovej Akadémie (Cisco Networking Academy) a jedného z troch Inštruktorských tréningových centier (Instructor Training Center - ITC).

Akadémia je prevádzkovaná na katedre informačných sietí FRI (sedem inštruktorov) a na katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií (KMIKT) FEIT (dvaja inštruktori).

V súčasnosti ponúkame akademické ako aj komerčné certifikované kurzy Netacad programu zamerané na získanie Cisco priemyselných certifikátov, ako aj množstvo iných tématických kurzov z oblasti IP sietí, bezpečnsoti, Linux OS a Internetu vecí (IoT).

PrebudSa2Si študent, doktorand alebo učiteľ?

Nezáleži či si študent, doktorand alebo učiteľ našej fakulty/univerzity alebo si z inej školy. Ponúkame Ti možnosť zapojiť sa do programu NetAcad a zvýšiť svoj potenciál po škole!

Čítaj viac - akademický program

docsSi učiteľ - inštruktor?

Ak si učiteľ-inštruktror ľubovoľnej NetAcad akadémie ponúkame Ti možnosť zvýšiť si svoje vedomosti absolvovaním kurzov NetAcad alebo rekondičné stretnutia!

Čítaj viac - program ITC

panak2 Si zamestnaný alebo nezamestnaný?

Zamestnancom komerčných spoločností ponúkame možnosť zvýšiť vzdelanie, rekvalifikáciu, prípraviť sa na priemyselné certifikácie alebo ponúkame prípravu školení z oblasti IP sietí na požiadanie!

Nezamestnaným ponúkame možnosť doplnenia vzdelania a zvýšiť tak šancu zamestnať sa!

Čítaj viac - komerčný program

News and Events - akadémia & FRI

Pripravujeme otvorenie kurzu CCNP SWITCH verzie 7.0

Aktuálne pripravujeme otvorenie kurzu úrovne CCNP (Switch), na ktorý sú už.prihlásený cca ôsmy záujemcovia. 

Ak máš záujem, prihlás sa na kurz vyplnením prihlášky, počet miest je obmedzený na max. 12. Predpoklad začiatku kurzu je koncom marca 2020. Predpokladaný lektori Segeč/Moravčík.

Zapojenie do kurzu: prihláška

2020 - Pavel Segeč - CCNP R&S Instructor Trainer

Lektor žilinského ITC&CNA doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. sa stal oficiálnym inštruktorským trénerom na kurzy Routing&Switching úrovne CCNP.

Prvé Sieťové fórum 2020 - v Žiline

Máme za sebou prvý ročník podujatia Sieťové fórum 2020 zameraného na spoluprácu FRI a SŠ/Gymnázia s vyučovanými sieťovými odbormi či predmetmi. Predstavili sme a diskutovali na možné oblasti a témy spolupráce medzi FRI a SŠ vo forme vytvorenia novej komunikačnej platformy, ďalšieho vzdelávania v oblasti sietí (nielen Netacad), riešení projektov za účasti našich VŠ študentov, riešenie oblasti bezpečnosti a pod. 
 
Stretnutie dopadlo nad naše očakávania. Účasť zástupcov stredných škôl prakticky z celého Slovenska (Bratislava, Košice, Trnava, Piešťany, Ilava, Myjava, Nová Dubnica, Martin, KNM, Žilina, Púchov, Trenčín, Čadca, Tvrdošín, Banská Bystrica) prispela k bohatej diskusii ako navzájom spolupracovať v oblasti sieťových technológií. Zo stretnutia sme si odniesli plno námetov a budeme radi, ak sa k našej vytvárajúcej komunite pridajú aj ďalšie stredné školy. Tešíme sa na nové výzvy a spoločné projekty v oblasti sieťových technológií.
Galéria ==> Sieťové fórum 
 
2020 - Siet...
2020 - Sietove forum 2020 - Sietove forum
2020 - Siet...
2020 - Sietove forum 2020 - Sietove forum
2020 - Siet...
2020 - Sietove forum 2020 - Sietove forum
2020 - Siet...
2020 - Sietove forum 2020 - Sietove forum

2020 - Návšteva v Cisco TAC Brusel

V dňoch 16. a 17. januára 2020 sme navštívili pobočku spoločnosti Cisco nachádzajúcu sa v Bruseli. Cieľom tejto návštevy bolo konzultovať s expertmi Cisco obsahovú náplň predmetov FRI UNIZA zameraných na počítačové siete, s ohľadom na aktuálne potreby praxe. Počas návštevy sme boli pozvaní na exkurziu v dátových centrách TAC.
Konzultácie zo strany spoločnosti Cisco viedol náš kolega Ing. Peter Palúch, PhD., ktorý v spoločnosti Cisco v súčasnosti pracuje na pozícii manažéra CCIE certifikácie. Získané názory na aktuálne prebiehajúce inovácie vyučovania sieťových technológií na FRI UNIZA, poznanie prostredia pracoviska, dátového centra ako aj certifikačného centra CCIE, umožní Katedre informačných sietí pokračovať v zabezpečovaní štúdia sieťových technológií na špičkovej úrovni. Skúsenosti a nadviazané nové spolupráce budú taktiež využité pri zabezpečovaní nového bakalárskeho študijného programu INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE, ktorý Fakulta riadenia a informatiky UNIZA otvára už v akademickom roku 2020/2021 a na ktorý sa môžu uchádzači aktuálne prihlasovať do 31. marca 2020.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Peťovi Palúchovi za vrúcne prijatie, organizáciu konzultácií a venovaný čas, ako aj za jeho pomoc pri nadviazaní nových kontaktov s ďalšími expertami spoločnosti Cisco zaoberajúcimi sa problematikou sieťových technológií. Zároveň poďakovanie patrí aj projektu IT Akadémia, v rámci ktorého bola táto cesta uskutočnená. Po konzultáciách sme stihli navštíviť aj historické centrum mesta Brusel.
 
Spoločnosť Cisco, s hlavným sídlom v meste San Jose (Kalifornia, USA), je v súčasnosti jedným z lídrov na trhu sieťových zariadení a má za sebou dlhú históriu spojenú s ich vývojom. Študenti Fakulty riadenia a informatiky UNIZA sa učia pracovať a porozumieť najnovším sieťovým technológiám v rámci programu Cisco Netacad, ktorého obsah je ponúkaný napríklad v predmetoch Princípy informačno-komunikačných sietí (PIKS), Počítačové siete 1 a 2 (PS1, PS2), Bezpečnosť informačných sietí (BIS). Od akademického roku 2020/2021 majú uchádzači o štúdium možnosť študovať unikátny študijný program INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE, v rámci ktorého sa môžu venovať problematike sieťových technológií už od prvého ročníka bakalárskeho štúdia. V inžinierskom stupni môžu študenti pokračovať v štúdiu sieťových technológií v študijnom programe Aplikované sieťové inžinierstvo.

Viac informácií o možnostiach štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách nájdete na stránke www.budfri.sk.

 
2020 TAC Br...
2020 TAC Brusel 2020 TAC Brusel
2020 TAC Br...
2020 TAC Brusel 2020 TAC Brusel
2020 TAC Br...
2020 TAC Brusel 2020 TAC Brusel
2020 TAC Br...
2020 TAC Brusel 2020 TAC Brusel

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2020 NA FRI UNIZA

Chceš vedieť viac aj o štúdiu počítačových sietí na FRI UNIZA? Nenechaj si ujsť náš Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13. februára 2020 o 10:00 h v konferenčnom centre Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Pripravili sme pre Teba veľa zaujímavých praktických workshopov, prehliadok našich moderných počítačových laboratórií, či prác našich šikovných študentov. Všetky informácie o štúdiu a študentskom živote získaš na jednom mieste. Tak neváhaj, poznač si termín a príď aj s kamarátmi. Tešíme sa na Teba.

Exkurzia: SPŠ dopravná Trnava na FRI UNIZA 2020

1579373794 DSC 4682Pred pár dňami sme privítali na fakulte štvrtákov zo SPŠ dopravnej z Trnavy. Ukázali sme im našu fakultu, predstavili študijné príležitosti, trendy v informačných (3D tlač, sumo roboty, Yrobot) a sieťových technológiách. Ďakujeme za pomoc našim kolegom z Katedry technickej kybernetiky, Katedry informačných sietí a našim študentom – Andrejovi a Kristiánovi (absolventovi SPŠD TT). Veríme, že sa im u nás páčilo.

PRACOVNÁ STÁŽ V SPOLOČNOSTI CISCO (CIIP 2020-2021)

CIP2020

Spoločnosť Cisco Systems každoročne organizuje medzinárodnú pracovnú stáž s názvom Cisco International Internship Program (CIIP), pre študentov vysokých škôl, ktorí chcú rozšíriť svoje obzory v oblasti Informatiky, oboznámiť sa so životom a prácou v Silicon Valley a spoznať sa so študentmi z celého sveta. Vybraní stážisti budú pracovať v hlavnom sídle spoločnosti Cisco na reálnych projektoch spolu s inžiniermi, a tak nadobudnú užitočné pracovné a technické skúsenosti, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu.

Napriek tomu, že spoločnosť Cisco je známa hlavne sieťovými technológiami, stáž je určená pre všetkých študentov informatiky, počítačového inžinierstva aj manažmentu. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých ročníkov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, teda aj študenti, ktorí sú momentálne v poslednom ročníku štúdia.

Keďže študenti budú počas celej stáže pracovať a bývať v San Jose, Kalifornia, USA, znalosť anglického jazyka je nutnosťou. Dĺžka trvania stáže je 1 rok v termíne August 2020 – Júl 2021.

Posledný termín podania prihlášky nie je uvedený, ak máte záujem, treba podať prihlášku čo najskôr (tento rok bolo prihlasovanie spustené 17.12.2019, aj napriek tomu, že Facebook hovorí už o októbri).

Stáže sa v predchádzajúcom ročníku zúčastnili aj dvaja študenti FRI, takže šanca získať stáž je reálna.

Viac informácií nájdete na stránkach: CIIP a Facebook

Prihlášku nájdete na adrese: https://myciip.com/signup/

 

News and Events - Netacad (Cisco)

Hands-on teaching in the absence of physical equipment

Our world literally changed overnight and educators--like you--are doing an incredible job responding to the needs of your students.

Our portfolio has never been more relevant, and our platform, resources and simulation tools can enhance learning effectiveness. Per the Networking Academy Membership Guide, all courses can be delivered in person or remotely.

Hands-on experiences with physical equipment are an essential best practice; however, in these unprecedented times, we offer you ways to address the absence of physical equipment and continue on the path toward student mastery:

  1. Take advantage of WebEx and WebEx Teams to facilitate greater student engagement and student peer interactions 
  2. Leverage Packet Tracer, our simulation tool that provides visualization of networking environments
  3. Use a remote lab service such as NDG NETLAB+ that provides the fidelity of real equipment from anywhere in the world
  4. Utilize Networking Academy embedded videos and those you create to expose students to equipment and environments that reinforce course objectives
  5. And finally, make full use of LMS features and functions to manage class interactions, assignment submissions, and group interactions to keep the students engaged with you--and each otherCheck out our new Learning Never Stops web page, which includes educator tips and resources for virtual teaching. Please visit often as these resources will continue to be updated regularly.

Thank you for your continued support as we work through these challenging times together!

 

New Cisco Certifications

Official Netacad announcement

-----------------

New certifications are here! On February 24, Cisco is enhancing the Cisco Certification program, including DevNet certifications, designed to prepare learners with the skills they need to unleash the full capabilities of the new network.

We encourage you to read these important updates related to Cybersecurity, CCNA, CCNP, and DevNet. Thank you for all that you do to support the successful transition to the new Cisco certifications.

Introducing the New CyberOps Associate Certification
As of February 24, 2020, the CCNA Cyber Ops certification is renamed to Cisco Certified CyberOps Associate certification to emphasize its focus on cybersecurity operations. In the coming months, Networking Academy will revise and rename the CCNA CyberOps course to CyberOps Associate, and this course will align to the Cisco CyberOps Associate certification. –- Read the full update

CCNA Security Update
As of February 24, the CCNA Security certification will no longer be available. Networking Academy will continue to offer the CCNA Security course focused on network security. In the coming months, the Networking Academy CCNA Security course will be revised and renamed to Network Security. – Read the full update

CCNA Update
Significant discount opportunity! The first 3,000 NetAcad Instructors or Instructor Trainers that complete CCNA 7.0 ENSA Instructor Training and meet discount qualification will be able to take the CCNA Certification for just $50. -- Read more

CCNP Update
Draft Scope & Sequence for CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR) course and Equipment Lists for both CCNP courses are now available. –- See more

DevNet Update
Are you ready to evolve your software & app development skills to prepare for the next frontier of IT? Sign up today to learn more about @CiscoDevNet Certifications and stay tuned for an announcement from Networking Academy soon! Certification tests are available starting February 24, 2020.

Information and Resources
The New Courses & Certifications landing page remains your go-to resource for everything related to the new courses and certifications. Bookmark the page and check back for updates.

NAG 2020 - dôležité termíny

V roku 2020 sa uskutoční už 15. ročník študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG2020), už tradične organizovaný podpornými centrami ASC TUKE a CEELABS. Rada by som Vás teda touto cestou oboznámila s blížiacimi sa termínmi súťaže.

Národné kolo súťaže NAG 2020 sa bude konať dňa 2.4.2020 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Registrácia do národného kola bude spustená 1.3.2020. Dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o ukončenie školských kôl súťaže a registráciu žiakov prostredníctvom registračného formulára na stránke www.netacad.sk/nag2020-registracia najneskôr do 25.3.2020.

Všetky potrebné informácie k súťaži nájdete na stránke https://netacad.sk/nag2020/.

End - of - Life

Linux I & II 1.0 End-of-Life (EOL) will occur 31 July 2020. All new Linux I & II courses should open with version 2.0.

Linux II course - new interface

Linux II Version 2.0 (english) releases offering an updated user interface and content--in addition to stronger alignment with latest Linux Essentials Professional Development Certificate (PDC) version 5.0.

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
 

Z našich portálov

Go to top