Pre nadšencov sieťových technológií pripravujeme počas letných mesiacov roka 2011 už štvrtý ročník Letného sieťového tábora na Žilinskej univerzite. Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje „sieťové obzory“ alebo uvažujú o priemyselných sieťových certifikáciách stupňaprofessional.

Termíny Letného sieťového tábora budú upresnené. Predpokladáme a budeme sa snažiť zachovať termíny podobné tým v LST 2010 .

1. turnus: prelom jún - júl 2011 

2. turnus: prelom august - september 2011

Pin It
Go to top