Vážení študenti programu NetAcad,

ASC TUKE v spolupráci s ASC CEELABS a ALEF DISTRIBUTION pripravili aj tento rok  súťaž Networking Academy Games 2021. Súťaž je organizovaná pod hlavičkou projektu IT akadémie a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu. V prípade, že si študent FRI a máš záujem sa zapojiť a pokračovať v tradícií dobrých výsledkov našej fakulty v tejto súťaži, kontaktuj svojho učiteľa zo sieťových predmetov alebo vedúceho KIS. Ak si študent SŠ, zapoj sa tiež, výsledok do tretieho miesta ti umožní dostať sa na našu fakultu bez prijímacích skúšok.

 

Čo sa týka organizácie, súťaž bude rovnako ako minulý rok organizovaná online s využitím videokonferenčného systému Cisco Webex. Bližšie informácie ohľadom pripojenia a testovacích stretnutí pred samotnou súťažou budú zaslané emailom zaregistrovaným účastníkom.

Termín súťaže: 21.4.2021
Čas: 9:00 – 13:00

Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách UNI vysokoškoláci a UNI stredoškoláci (jednotlivci). Súťaž bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť bude teoretický test, ktorý bude v čase súťaže sprístupnený cez systém Moodle. Druhá časť bude praktické zadanie v Packet Traceri. Študenti si zadanie stiahnu z Moodlu a po vyriešení ho následne nahrajú naspäť do Moodlu. Cez videokonferenčný systém webex budú môcť študenti v prípade potreby komunikovať s porotou, či už prostredníctvom Q&A alebo súkromnej diskusie.

Záväzná registrácia študentov na súťaž NAG2021 bude prebiehať prostredníctvom inštruktorov akadémie na stránke projektu IT Akadémia.

Tešíme sa na Vašu účasť v súťaži NAG 2021. Bližšie informácie o súťaži NAG 2021 nájdete na stránkach súťaže: https://netacad.sk/nag2021/


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Generálnym partnerom Sieťového akademického programu Cisco v SR je v roku 2021 spoločnosť Alef Distribution.

Pin It

Akcie

Najbližšie školenia

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o
 Refoma 2018
Go to top