Aj tento rok pripravujeme pre nadšencov sieťových technológií počas letných mesiacov roka 2013už šiesty ročník Letného sieťového tábora na Žilinskej univerzite. Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje „sieťové obzory“ alebo uvažujú o priemyselných sieťových certifikáciách stupňa professional ako aj associate.

Termíny Letného sieťového tábora budú upresnené. Za účelom lepšieho plánovania tried daných kurzov prosím indikovať záujem v ankete vpraco na stránke. Predpokladáme a budeme sa snažiť zachovať termíny podobné tým v LST 2012.

1. turnus: prelom jún - júl 2013 

2. turnus: prelom august - september 2013

Pin It
Go to top