Spoločnosť Cisco Systems každoročne organizuje medzinárodnú pracovnú stáž pre študentov vysokých škôl, ktorí chcú rozšíriť svoje obzory v oblasti Informatiky, a zoznámiť sa so životom a prácou v Silicon Valley a zoznámiť sa so študentmi z celého sveta. Vybratí stážisti budú pracovať v hlavnom sídle spoločnosti Cisco, na reálnych projektoch spolu s inžiniermi a tak nadobudnú užitočné pracovné a technické skúsenosti, ktoré im pomôžu lepšie uplatniť sa na pracovnom trhu. Napriek tomu, že spoločnosť Cisco je známa hlavne sieťovými technológiami, na stáž sa môžu prihlásiť všetci študenti FRI. Prihlásiť sa taktiež môžu študenti ktorí sú momentálne v poslednom ročníku štúdia. Keďže študenti budú počas celej stáže pracovať a bývať v San Jose, Kalifornia, USA, anglický jazyk na výbornej úrovni je nutnosťou. Dĺžka trvania stáže je 1 rok. Šanca získať stáž je reálna, v tomto roku sú do nej zapojený a sú už v Kalifornii náši študenti Martin Kontšek a Branislav Jánošík.

Pre viac informácií a prihlášky navštívte stránku: https://myciip.com

CIIP interns

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top