Cisco

Cisco is offering its Webex technology for free to educational institutions to help the transition to virtual learning. Also we have some best practice webinars to help you ramp up.

Official Netacad announcement

-----------------

New certifications are here! On February 24, Cisco is enhancing the Cisco Certification program, including DevNet certifications, designed to prepare learners with the skills they need to unleash the full capabilities of the new network.

We encourage you to read these important updates related to Cybersecurity, CCNA, CCNP, and DevNet. Thank you for all that you do to support the successful transition to the new Cisco certifications.

Introducing the New CyberOps Associate Certification
As of February 24, 2020, the CCNA Cyber Ops certification is renamed to Cisco Certified CyberOps Associate certification to emphasize its focus on cybersecurity operations. In the coming months, Networking Academy will revise and rename the CCNA CyberOps course to CyberOps Associate, and this course will align to the Cisco CyberOps Associate certification. –- Read the full update

CCNA Security Update
As of February 24, the CCNA Security certification will no longer be available. Networking Academy will continue to offer the CCNA Security course focused on network security. In the coming months, the Networking Academy CCNA Security course will be revised and renamed to Network Security. – Read the full update

CCNA Update
Significant discount opportunity! The first 3,000 NetAcad Instructors or Instructor Trainers that complete CCNA 7.0 ENSA Instructor Training and meet discount qualification will be able to take the CCNA Certification for just $50. -- Read more

CCNP Update
Draft Scope & Sequence for CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR) course and Equipment Lists for both CCNP courses are now available. –- See more

DevNet Update
Are you ready to evolve your software & app development skills to prepare for the next frontier of IT? Sign up today to learn more about @CiscoDevNet Certifications and stay tuned for an announcement from Networking Academy soon! Certification tests are available starting February 24, 2020.

Information and Resources
The New Courses & Certifications landing page remains your go-to resource for everything related to the new courses and certifications. Bookmark the page and check back for updates.

Because cyber operations play an increasingly critical role in the security strategy of organizations today, Cisco has announced a new certification track dedicated to developing cyber operations skills. For those working on CCNA Cyber Ops certification, keep them going. Students that finish before the new certification goes live, their CCNA Cyber Ops will automatically be updated to the new certification. More details will become available in the coming months.

V týchto dňoch sa v Prahe a Bratislave koná pravidelná technická konferencia Cisco Tech Club Days 2019, primárne zameraná na odbornú technickú komunitu. Konferencia je súčásťou vzdalávacieho programu Cisco Tech Club. a ponúka zaujímavé informácie o trendoch v oblasti a nových riešeniach Cisco.

Vstup je po registrácii zdarma, je možné sa pripojiť aj vzdialene cez Cisco Webex.

Viac na LINKE

Cisco LiveV dňoch 29.1-1.2.2019 sa koná akcia Cisco Live! Barcelona 2019. Konferencia Cisco Live je jednou z najvýznamnejších technických konferencií svojho druhu na svete.

Prednášky je možné vďaka live streaming-u sledovať online => viac info tu.


Prevzatá info:

Get a front row seat to Cisco Live 2019, Barcelona. You’ll see everything in real time, just as if you were there! Cisco Live will be live streamed January 29 – February 1, 2019.

View the broadcast on the homepages of CiscoLive.com/emea and CiscoLive.com. No login is required to watch the live stream. The Opening Keynote and Innovation Showcase sessions will also be broadcast live on Facebook and YouTube.

DOWNLOAD THE BROADCAST AGENDA  

The demand for cybersecurity professionals is real! "Cybersecurity job growth has increased 3.5* times faster than any other IT-related job—and 12** times faster than all other jobs" (irrespective of the field). Even if you’re already working in the industry, you can boost your career with the right credentials.

Our latest infographic, "Defend and Secure Your Castle”, illustrates how Cisco Security Certifications prepare you to attain a career in this dynamic networking area.

Spread the word, and share with colleagues on your social media! Give them a heads-up on the outlook for cybersecurity jobs, and the necessity for certified professionals.

It’s an exciting time for lifelong learners to achieve their professional goals.

Let us help you get there!

2017 CiscoLogoSpoločnosť Cisco Systems každoročne organizuje medzinárodnú pracovnú stáž s názvom Cisco International Internship Program (CIIP), pre študentov vysokých škôl, ktorí chcú rozšíriť svoje obzory v oblasti Informatiky, oboznámiť sa so životom a prácou v Silicon Valley a spoznať sa so študentmi z celého sveta. Vybraní stážisti budú pracovať v hlavnom sídle spoločnosti Cisco na reálnych projektoch spolu s inžiniermi, a tak nadobudnú užitočné pracovné a technické skúsenosti, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu. 

Napriek tomu, že spoločnosť Cisco je známa hlavne sieťovými technológiami, stáž je určená pre všetkých študentov informatiky, počítačového inžinierstva aj manažmentu. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých ročníkov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, teda aj študenti, ktorí sú momentálne v poslednom ročníku štúdia. 

Keďže študenti budú počas celej stáže pracovať a bývať v San Jose, Kalifornia, USA, znalosť anglického jazyka je nutnosťou. Dĺžka trvania stáže je 1 rok v termíne August 2019 – Júl 2020

Posledný termín podania prihlášky je 16.11.2018.

Stáže sa v predchádzajúcom ročníku zúčastnili aj dvaja študenti FRI, takže šanca získať stáž je reálna.

Viac informácií nájdete na stránkach: CIIP a Facebook

Prihlášku nájdete na adrese: https://myciip.com/signup/

staz v cisco

 

Go to top