Dnes v žiline začína rada prednášok pre zúčastených v programe Cisco incubator program. Program je určený pre absolventov so záujmom nájsť si prácu v Cisco TAC Krakov. Zúčastnení (5 študentov ŽU, 3 TUKE ) sa zúčastnia rady prezentácií, dnes na tému "How to build a router and what are the main principles of a router architecture".

Pin It
Go to top